— Det har vært nok store ord. Nå vil vi bidra til handling, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Verdens største industrikonsern General Electric (GE) og norske Statoil vil gjøre den omstridte utvinningen av skifergass og oljesand i USA mer miljøvennlig. Blant annet leter selskapene etter gode alternativer til å bruke store mengder vann og sand for å presse skifergassen opp fra underjordiske brønner. Klimaløsningene skal også kunne brukes i resten av industrien

Statoil har tre skifergassprosjekter i USA.

Global konkurranse

Sammen inviterer de verdens oppfinnere til en konkurranse «The Open Innovation Challenge». Med søknadsfrist i april ønsker Statoil og GE å få inn nye klimaoppfinnelser. Vinnerne blir annonsert i juni. Premiepotten er 8 millioner kroner.

— Utover premiepotten har ikke klimasamarbeidet et konkret budsjett. Men Statoil er villig til å bruke mye av sin organisasjon og sine ressurser på de gode prosjektene som blir utviklet her.

— Vi tenker langsiktig og vi er sikre på at bedre klimaløsninger er veldig lønnsomt, sier Sætre.

Han er også opptatt av at Statoil skal ta sosialt ansvar.

Forurense er dyrt

— Utslipp av COer kostbart. Når CO-utslipp får en pris også i resten av verden, vil det gi Statoil et stort konkurransefortrinn, sier Sætre.

Med sin klimaavtale med GE vil Statoil prøve å komme på offensiven og møte kritikken som skifergassutvinning er utsatt for, ikke minst i USA.
TOMMY ELLINGSEN

I Norge har CO-avgiften på norsk sokkel drevet fram mer miljøvennlig teknologi som har redusert utslippene fra petroleumsproduksjonen. Teknologisamarbeidet med GE vil også gi gevinst på norsk sokkel når dieselturbiner byttes ut med gassturbiner.— Noen vil kanskje si at dere er litt seint ute? Tungnemme?

— Vi er ikke tungnemme. Vi er det mest karboneffektive selskapet i verden i vår sektor, sier Sætre.

Vil være et forbilde

— Gjennom dette samarbeidet håper vi å være en modell for resten av vår bransje og inspirere til nytenkning, kreativitet og innovasjon for å møte utfordringene med bærekraftig energi, sier Jeff Immelt, styreformann og administrerende direktør i GE.

De to industrigigantene setter også penger inn i et felles teknologiutviklingsprogram, men beløpene er ikke konkretisert. GE har tidligere annonsert at de vil bruke 10 milliarder kroner på å utvikle klimateknologi. Statoil ble tidlig invitert med som samarbeidsparter på to områder:

Fracking - utvinning av skifergass med bruk av vann

Fakling - brenning av "overskudds" gass i oljefelt.

— Samarbeidet vi annonserer i dag bringer sammen teknologier som kan utvikle løsninger for energiproduksjon som kan redusere påvirkningen det har på miljøet.

Konkrete prosjekter som alt er i gang:

1. Reduser fakling ved å fange naturgassen og bruke den som erstatning for diesel som drivstoff til bore- og brønnoperasjonene på land i USA.2. Redusere CO-utslippene ved å redusere faklingen.3. Redusere vannforbruket ved å erstatte vann med gass i fracking.4. Øke drivstoffeffektiviteten ved turbinene5. "Trucking" dvs færre lastebiler på veiene som transporterer sand til produksjonen..

Klimakutt og kostnadskutt

Skifergassprodusenter sliter også med fallende priser i markedet og Statoil har allerede nedskrevet verdien av eierandelene de har i noen skifergassanlegg. Produksjonen er også utsatt på grunn av prisfallet.

— Samtalene med GE kom igang lenge før prisene falt. Det har ingenting med det å gjøre. Vi tenker mer langsiktig enn det, sier Sætre.

«Fracking» er sterkt kritisert av miljøvernere over hele verden og urbefolkningen i USA. Boring av nye brønner krever hundrevis av lastebilturer med sand gjennom bebodde områder i tillegg til store mengder ferskvann. Trafikken fører til støy, støv og eksos, påpeker Statoil og GE. Mange frykter forurensing av drikkevann, mens andre peker på at fracking kan utløse mindre jordskjelv.

Selskapene sier at de ønsker svar på noen av de største utfordringene for global energiproduksjon: Fakling, utslipp av CO2 og metangass og det store forbruket av rent vann i produksjonen. En mer effektiv og lønnsom drift er også et mål, legger de ikke skjul på.