Statoil nektet å hylle diktator

En etter en gikk talerne på en oljemesse i skrekkdiktaturet Turkmenistan på talerstolen og takket den«velrenommerte presidenten» og folket. Til slutt kom Statoil – og bare takket folket.