Mongstad Refining gikk i fjor med et dundrende underskudd på hele 3,7 milliarder kroner. Inkludert i dette var en ekstraordinær nedskriving av raffineriet på 2,6 milliarder kroner, begrunnet med lavere forventet inntjening i fremtiden.

Alt ser likevel ikke mørkt ut på Mongstad. I november i fjor ble det besluttet at råoljen fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen skal transporteres i rør til Mongstad. Her skal den enten skipes videre, eller behandles ved raffineriet.

Men dersom Monstad Refining skal ta imot mer råolje, må det imidlertid gjennomføres betydelige tilpasninger av anlegget.

Vil slippe skatt

Nå ber Statoil om å få et forhåndsfritak mot eiendomsskatt ved en utbygging av raffineriet.

Det fremgår i et brev fra Statoil Mongstad-direktør Rasmus F. Wille til Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes.

«I og med at investeringene er store vil den kommunale eiendomsskatten med dagens praksis fort utgjøre rundt 20 prosent av de årlige driftskostnadene. Vi ber derfor Lindås kommune om på forhånd gi oss fritak fra eiendomsskatten på denne mulige investeringen, for på den måten å medvirke til at prosjektet kan bli realisert», skriver Wille.

Det var strilen.no som først skrev om saken.

— En svært presset bransje

I brevet, legger ikke Statoil Mongstad-sjefen skjul på at det er tøffe tider:

«Det er tungt å skaffe investeringsmidler til norsk landindustri, og raffinering er dessuten som kjent for tiden en svært presset bransje. Også Statoil har annonsert kraftige reduksjoner i samlede investeringer, slik at det blir hard konkurranse om investeringsmidler i selskapet i årene framover.»

Wille presiserer likevel at et fritak fra eiendomsskatten på ingen måte vil være noen garanti for at Statoil faktisk vil utvide anlegget.

«For tiden er prosjektet satt på hold i påvente av nye utredninger knyttet til markedsvurderinger og anlegget sin plass i en samla Statoil-strategi», skriver Wille.

- Kan ikke gi én bedrift fritak

Statoil-brevet ble tatt opp på formannskapsmøte i Lindås kommune på torsdag. Ifølge Strilen ble det der avgjort at eiendomsskattekontoret skal svare på brevet og forklare reglene.

BT fikk lørdag formiddag en kort kommentar fra Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes før hun skulle åpne KnøtteMila, som er en del av KnarvikMila. Byrknes levner ikke Statoil store sjanser når det gjelder å få fritak fra eiendomsskatten på en eventuell utvidelse av raffineriet.

— Vi har ikke lov til å gi fritak til én bedrift. Da må kommunestyret i tilfellet si at vi ikke skal ha eiendomsskatt på verk og bruk i det hele tatt, sier Byrknes.

LUNKEN: Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes sier det ikke er aktuelt å gi enkeltbedrifter unntak fra eiendomsskatten.