Avtalen om at Statoil byr på samtlige aksjer i det amerikanske oljeselskapet Brigham Exploration, ble offentliggjort mandag.

Statoil byr 36,5 amerikanske dollar per aksje. Dermed blir avtalen verdt 4,4 milliarder dollar — eller 24,5 milliarder kroner.

Styret i Brigham Exploration Company har enstemmig anbefalt selskapets aksjonærer å akseptere tilbudet.

Ben M. Brigham, styreleder og administrerende direktør, samt øvrige ledende ansatte i selskapet, har akseptert å selge sine aksjer. Dette representerer 2,5 prosent av det totale antallet aksjer i selskapet.

Transaksjonen sikrer Statoil et område på mer enn 1.500 kvadratkilometer i Williston-området, med potensial for oljeproduksjon fra Bakken og Three Forks formasjonene, står det i meldingen fra Statoil.

Brigham Exploration har også 160 kvadratkilometer i andre områder.