Tidligere er det blitt kjent at Statoil skal spare én milliard på landanleggene sine til 2016.

Nå er det klart hva dette betyr for Mongstad, skriver Stavanger Aftenblad:

  • De årlige driftsutgiftene skal ned med 28 prosent fra 2,5 milliarder kroner. Det betyr at 700 millioner skal spares.
  • Samtidig skal inntektene økes med 300 millioner. Konkret betyr kostnadskuttene at 200 årsverk må bort til 2016.

Informasjonssjef Morten Eek i Statoil sa i januar at målet er at de som ble overtalllige ved landanleggene skal få tilbud om andre stillinger i Statoil, og at det sammen med naturlig avgang gjør at ingen vil bli sagt opp.

— Dette er personell som er attraktive også andre steder i selskapet, med bred driftserfaring, sa Eek.

Han viser nå til at målet er det samme - ingen skal bli sagt opp, men skal få se en annen jobb i konsernet.

— Mongstad har levd med denne virkeligheten lenger enn de fleste andre landanleggene, og har da også gjort mer. Derfor er det foreløpig ikke klart hva denne prosessen vil bety for de andre anleggene, sier Eek.

Vant med kutt

Klubbleder Jan-Eirik Feste i Safe på Mongstad viser til at det foreløpig ikke er tatt stilling til hvem som må finne seg jobb et annet sted i Statoil-systemet.

Men han er klar på at de er vant med kuttkrav.

— Jeg så nettopp i en avis fra 1982. Der var det mye snakk om det samme. Kostnadene måtte kuttes, men det var ikke snakk om oppsigelser. Vi har levd med kravet om forbedring i mange år, sier Feste.

Han viser til at oljen fra Johan Sverdrup-feltet er foreslått tatt til land på Mongstad-terminalen, og at det vil åpne for nye stillinger.

— Så vil nok kuttene gå innover innleide, som konsulenter og kontraktører. Det er også klart at færre ansatte på raffineriet vil gå utover aktiviteten.

Men Feste peker på at selv om det er skrevet mye om at raffineriet går med underskudd, og gir Statoil tap, så er de ansatte på Mongstad ikke kun involvert der.

— Vi driver også terminalen og Vestprosess, hvor vi tar i mot kondensat fra Sture og Kollsnes. Begge de går med overskudd, og gir penger til Statoil. Så vi bidrar også litt, sier Feste.

Millardkutt

Etter noen gullår på 2000-tallet, rammet finanskrisen i 2008 oljeraffineriet på Mongstad hardt. Etterspørselen flatet ut, og det ble stor overkapasitet i markedet.

Siden har Statoil sett blodrøde tall med milliardtap. Et overskudd i 2012 var bare et blaff, og Statoil har allerede varslet at det blir underskudd for Mongstad-raffineriet også i 2013.

— Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Selv om 2013-regnskapet ikke er klart, vet vi at fjoråret ble et av de mest krevende, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.

Så langt i år har Statoil varslet en rekke store kutt.

Først ble det klart at 239 stillinger innen administrasjon skal settes ut til eksterne leverandører. Siden er det blitt klart at det blir store kutt også i investeringer offshore, og Statoil vil også jobbe for en mer effektiv drift.

At raffineriene er under press, er ikke noe nytt. En omfattende kuttrunde var knapt nok avsluttet før det ble klart at det var behov for en ny. Statoil ser ikke for seg at markedene bedrer seg i overskuelig framtid, og venter en enda tøffere situasjon for oljeraffineriene på Mongstad og i Kalundborg i Vest-Danmark.