Innkjøp av tjenester i lavkostland kan gjøre at enda flere blir berørt.

Da Aftenbladet skrev om saken i sommer, ville ikke Statoil si noe mer konkret enn at arbeidet hadde vist et potensial for å redusere kostnadsnivået.

Nå vet altså Statoil mer. Foruten de 500 stillingene, skriver selskapet i en intern melding til sine ansatte at de vurderer å kjøpe inn en del tjenester, noe som vil berøre enda flere stillinger. Fagforeninger viser til at disse tjenestene vil bli kjøpt inn i lavkostland.

I den intern meldingen presiserer direktør for staber og fellestjenester Tove Stuhr Sjøblom at omfanget hverken er «endelig utredet, drøftet eller besluttet», men at dette vil være klart i løpet av oktober.

Sjøblom viser også til at Statoils planlagte vekst fram mot 2020 kan bety nye muligheter for de stabsansatte, og at antall overtallige dermed kan bli redusert. I meldingen sier direktøren at målet er at omstillingen skal skje uten bruk av tvungen avgang.