Statoil er ilagt en bot på 10 millioner kroner for utslipp av kjemikalier i sjøen ved Sture-terminalen i Hordaland. I tillegg inndras 1,3 millioner kroner til fordel for statskassen, opplyser Statsadvokatene i Rogaland.

— Dersom forelegget ikke vedtas, og saken bringes inn for retten, vil det bli nedlagt strengere påstand om straff, skriver førstestatsadvokat Harald L. Grønlien i forelegget.

Statoil har fire ukers frist til å erklære om forelegget vedtas eller ikke.

Anmeldt av Bellona

Bakgrunn for saken er at Bellona i mars i fjor anmeldte Statoil for brudd på forurensningsloven etter utslipp av kjemikalier ved Sture-terminalen i Hordaland.

Det var i mai 2011 at prosessutstyr ble vasket på Oseberg C-plattformen i Nordsjøen. Vaskevannet, som inneholdt kjemikalier og avleiringer, ble lagret i tanker på plattformen.

Tre måneder senere ble vaskevannet pumpet over til plattformens spillojetank. Deretter ble spilloljetanken sendt gjennom oljeeksportrørledningen til Sture-terminalen.

Sluppet ut i sjøen

Ved terminalen ble vaskevannet ble skilt ut og deretter lagt i en såkalt ballastkaverne som kun ble benyttet til lagring av vann.

Deretter, i perioden fra oktober 2011 til februar i fjor, ble mesteparten av dette vannet sluppet ut i sjøen utenfor terminalen.

Svikt i rutinene, sa Statoils pressetalsmann Ola Anders Skauby til BT i fjor.

— Det skulle selvsagt aldri ha skjedd, og har satt i gang tiltak på Oseberg for at det ikke skal skje igjen, sa han.