Et enstemmig styre i Statoil vil vurdere en ny eierstruktur for selskapets energi— og detaljhandelsvirksomhet. De ønsker et børsnotert selskap der statsoljeselskapet går inn med en stor eierandel.

— Energi- og detaljhandelsvirksomheten har andre drivkrefter for verdiskapning enn det vi ser innenfor vår øvrige virksomhet. I tillegg utvikler virksomhetene seg forskjellig geografisk. Tiden er derfor inne for å gi E&R en mer uavhengig rolle, sier Statoils konsernsjef Helge Lund. E&R står for Energy and Retail – energi og detaljhandel.

Raffineriet på Mongstad, som leverer en tredel av sin produksjon til Statoil-stasjonene, blir ikke berørt av den nye eierstrukturen, melder selskapet.

St. Petersburg og Murmansk I alt finst det over 2300 bensinstasjoner merket Statoil eller 1-2-3 i Norden, på Baltikum og i Russland, der det er norskeide stasjoner blant annet i Murmansk og St. Petersburg.

Energi- og detaljhandelsvirksomheten omfatter også 470 tankbiler og 99 drivstoffdepoter i Nord-Europa. I Europa driver Statoil 15 oljeterminaler og 140 tankanlegg, blant annet på flere flyplasser.

Denne delen av Statoil leverer også smøreoljer og marine drivstoffer, elektrisk kraft til bedriftsmarkedet i Norge og Danmark, og har blant annet engasjert seg i produksjon av bioenergi (trepellets).

Snakker med ansatte Statoil lover å gå inn i en formell konsultasjonsprosess med de ansattes representanter før det gjøres endelig vedtak om utskilling.

Statoil-styret mener at et børsnotert energi- og detaljhandelselskap ledet fra Norge vil representere en investeringsmulighet innen norsk og nordsik detalj- og konsumentvarevirksomhet som i dag i liten grad er representert på Oslo Børs.

I Norge arbeider om lag 500 ansatte på Statoil-drevne bensinstasjoner. Av Statoil E&Rs 12.000 ansatte arbeider under ti prosent i Norge.