Konsernsjef Helge Lund nekter å si noe om vedtaket når Aftenbladet møter ham mandag ettermiddag. Men flere uavhengige kilder har bekreftet at beslutningen om utflagging ble tatt mandag. Innholdet blir etter all sannsynlighet gjort kjent før børsen åpner i dag, tirsdag.

Samme dag som Helge Lund har talt på Solamøtet, har altså Statoil-ledelsen også bestemt seg for hva de vil gjøre i utflaggingssaken, skriver Aftenbladet.

Til lavkostland

Inntil 350 stillinger kan forsvinne ut av selskapet og til eksterne leverandører i lavkostland. Stillingene er innen IT, finans og kontroll, bygg og administrasjon. Også 145 øvrige stillinger vurderes satt ut, men der skal avgjørelsen tas på et senere tidspunkt.

Utflagging av stillinger har lenge vakt stort oppstyr i Statoil. Sist sommer ble det klart at Statoil i interne dokument diskuterer mulighet for å flagge ut inntil 1000 stillinger innen 2020. Allerede i 2016 var potensialet nesten 900, ble det avklart i en kartlegging.

— Trussel om oppsigelse

Informasjonen fikk fagforeningene i Statoil til å rase. De mente at de hadde fått informasjon om at det var mellom 250 til 350 stillinger som kunne bli satt ut, men at de interne dokumentene beviste at Statoil-ledelsen i det skjulte hadde jobbet med langt mer omfattende planer. Fagforeningene mente at bedriften derfor ikke overholdt informasjonsplikten, noe Statoil-ledelsen avviste.

I slutten av august toppet det seg. Opprørte Statoil-tillitsvalgte fortalte at de var blitt truet med oppsigelse av konserntopper i Statoil etter utflaggingsbråket i media. Igjen avviste Statoil påstandene til de tillitsvalgte. Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. fortalte at de ikke kjente seg igjen, men viste til at det ble påpekt at «spredning av informasjon fra interne arbeidsdokumenter er i strid med spillereglene og vårt interne regelverk for informasjonshåndtering».

Lindæk fortalte også at videre konsekvenser avhenger av hvor alvorlig bruddet er, men at det ikke var blitt vurdert i denne sammenhengen.

Vil ikke svare

Mandag skulle fagforeningene i Statoil få vite konklusjonen i utflaggingssaken. Aftenbladet kjenner til at stemningen før møtet var spent. Flere personer fortalte at de fryktet at resultatet kom til å bli utflagging. Flere avviste å si noe fordi de har undertegnet taushetserklæringer.

Hele kvelden mandag var det intens møtevirksomhet på Forus.

Like før møtet traff Aftenbladet konsernsjef Helge Lund på Solamøtet for å snakke om terrorangrepet i Algerie og konsekvensene det har hatt for sikkerhetsarbeidet i Statoil.

It-sikkerhet etter Algerie

Kort tid etter angrepet på gassanlegget i In Amenas for snart ett år siden varslet Statoil at de ville ha sin egen granskning av hva som gikk galt i ørkenen i Algerie. Da granskerne var ferdig med arbeidet i september, var it-sikkerhet ett av temaene rapporten tok opp.

I løpet av det siste året har Statoil også sett på mulighetene for å flagge ut flere stillinger innen IT, i tillegg til finans, kontroll, eiendom og personal. Lund mener selskapet har kommet langt i arbeidet med de forbedringspunktene granskningskommisjonen foreslo, og ser helt klart IT-sikkerhet som en del av dette.

— Rapporten påpekte at vi måtte ha et helhetsperspektiv på sikkerhet. De siste årene har IT-sikkerhet fått høyere oppmerksomhet også i Statoil, og det er noe vi vurderer grundig i arbeidet med utflagging.

- Kommer dere til å flagge ut stillinger?

— Det vil jeg ikke kommentere.

- Avgjørelsen faller i dag?

— Som sagt, jeg vil ikke kommentere noe rundt det, svarte Lund.