— EFTAs overvåkningsorgan (ESA), assistert av Konkurransetilsynet, gjennomfører i dag en kontroll ved Statoils kontor i Stavanger. Undersøkelsene utføres på vegne av Europakommisjonen. Statoil samarbeider med myndighetene i forbindelse med kontrollen, melder selskapet i enpressemelding.

— De kom rundt klokken 10. Det var ikke varslet, forteller informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil til Aftenposten.

— Vi tok imot dem, de presenterte grunnlaget for hvorfor de kom til oss, sier han videre om hva som skjedde tirsdag morgen.

Han sier Statoil nå samarbeider med myndighetene.

— Vi legger til rette for at de skal få tilgang til all den informasjonen de trenger for å ta sine undersøkelser og vet ikke hvor lang tid det vil ta. Vi vil samarbeide fullt ut med myndighetene for å bringe klarhet i forholdene og mistankene som foreligger, sier Lindbæk jr.

Mistenker manipulerte priser

EU-kommisjonen bekrefter i en pressemelding at den i dag har utført inspeksjoner hos en rekke selskaper som handler med råolje, raffinerte petroleumsprodukter og biodrivstoff.

— Disse inspeksjonene fant sted i to EU-medlemsland. På Kommisjonens ordre ble også inspeksjoner utført på dens vegne av EFTAs overvåkningsorgan (ESA, red.anm.) i et EØS-medlemsland, skriver kommisjonen i pressemeldingen.

— Kommisjonen mistenker at selskapene kan ha samarbeidet om å rapportere inn forfalskede priser til et prisrapporteringsbyrå for å manipulere de offentliggjorte prisene på en rekke olje- og biodrivstoffprodukter. Videre har Kommisjonen mistanke om at selskapene kan ha forhindret andre fra å delta i prissettingen, for å forstyrre de offentliggjorte prisene. All opptreden av denne typen, hvis bevist, kan vise seg å være brudd på europeiske kartellforebyggende lover som forhindrer karteller og misbruk av dominerende markedsposisjoner, skriver EU-kommisjonen.

De offentliggjorte prisene som Kommisjonen henviser til, fungerer som toneangivere for handelen i de fysiske og finansielle markedene for en rekke råvareprodukter i Europa og globalt.

— Selv små forstyrrelser av angitte priser kan ha en enorm innflytelse på prisene på råolje, raffinerte oljeprodukter og biodrivstoff, og har potensial til å ramme sluttbrukerne, skriver Kommisjonen.

Mistenker flere selskaper

— Konkurransemyndighetene mistenker at flere selskaper kan ha deltatt i konkurransebegrensede avtaler og/eller samordnet opptreden i strid med EØS avtalens artikkel 53. I tillegg gjelder kontrollen mulig misbruk av potensiell dominerende stilling av en annen part, i strid med EØS-avtalens artikkel 54, skriver selskapet.

- Det er mistanke om at flere selskaper har deltatt. Hvilke andre selskaper er det snakk om?

— Nei, det kan jeg ikke kommentere, det er vi ikke informert om, sier Lindbæk jr.

— De mulige overtredelsene gjelder Platts' Market-On-Close (MOC) prisvurderingsprosess, som brukes for å rapportere priser særlig for råolje, raffinerte oljeprodukter og biodrivstoff, og kan ha pågått siden 2002, står det videre i meldingen.

Posten, Color Line, SAS, Orkla-selskapet Borregaard og Norske Skog er blant norske selskaper som tidligere er etterforsket for brudd på samme bestemmelser, etter at deres konkurrenter har klaget på dominerende posisjon eller deltagelse i konkurransebegrensede avtaler.