Nylig sendte Statoil ut et brev til sine største underleverandører, blant annet på Mongstad. Her informerer de om at alle kontrakter i fremtiden vil bli inngått på engelsk, og at de fra nå av ber om at alle fakturaer leveres på engelsk.

Begrunnelsen er at man skal spare penger. «In order to reduce the costs of maintaining the use of two paralell languages in Norway, Statoil has an ambition to increase the use of English language», heter det i brevet.

— Skaper irritasjon

Flere bedrifter reagerer på at et norskeid statlig selskap ikke vil bruke norsk språk med sine norske leverandører.

— Jeg synes ikke noe særlig om det. Vi lever nå i Norge, og jeg synes det er unødvendig å tre dette ned over leverandørene. Statoil er såpass store i Norge at de burde ha to språksystem hvis de absolutt skal ha det på engelsk også, sier Øystein Hope, daglig leder i Magne Hope entreprenørforretning.

Han frykter at det kan oppstå språklige misforståelser.

— For vår del er dette et irritasjonsmoment som betyr litt merarbeid. Hvorfor skal vi sette oss inn i det engelske språket for å få det korrekt? Av og til trenger fakturaene forklaring, og da kan det jo oppstå misforståelser. Det vil ikke by på store problemer, men vi hadde jo et system som fungerte, påpeker Hope.

Statoil som statseid selskap burde være de siste som gikk til slike skritt Dag F. Simonsen seniorrådgiver i Språkrådet

- Dumt

  • Det er selvfølgelig dumt at vi må bruke fremmedspråk, men samtidig er Statoil en del av en internasjonal virksomhet og det må vi forholde oss til, sier Erlend Gjerdevik, daglig leder i Tess Vest AS.

Bedriften, som har hovedkontor på Kokstad, leverer blant annet slanger og sveiseprodukter til Statoil. Tess har allerede en del internasjonale kunder, og språkovergangen vil derfor ikke bli så stor.

— Det vil skape litt ekstraarbeid for oss, men noe stort problem er det ikke. Men jeg ser at en del mindre bedrifter vil få større utfordringer, sier Gjerdevik.

Andre mener engelskbruken er uproblematisk.

— Vi har utenlandske kunder også, så det å utstede faktura på engelsk er dagligdags for oss og innebærer ikke problemer. Jeg vil tro Statoil har gode grunner i forhold til effektivitet, sier Jan Dypedal, daglig leder for Mongstad Elektro, industri og energi AS.

Statoil skal tjene på det

I sin forklaring viser Statoil til at selskapet stadig blir et mer globalt selskap.

— Siden virksomheten vår i stor grad er innenfor oljebransjen er det naturlig at vi benytter engelsk i mange sammenhenger. Ved å samle fakturaene på ett språk håper vi på kostnadsbesparelser, sier Lars Bjelvin, Vice President Communication, Projects and Procurement i Statoil.

Han viser til at de fleste norske leverandørene de jobber med også er aktive internasjonalt.

— Derfor er det naturlig for oss å oppfordre til bruk av engelsk, selv om vi erkjenner at dette kan være unaturlig for noen.

— Vi innser at det vil komme fakturaer på norsk også i fremtiden, men vår ambisjon er å øke engelskandelen, sier Bjelvin.

- Småbedriftene må betale

Dag F. Simonsen, seniorrådgiver i Språkrådet, er svært kritisk til Statoils nye praksis.

— Det virker veldig merkelig, og det er fullt forståelig hvis det kommer reaksjoner fra bedriftene.

Simonsen påpeker at mindre bedrifter ikke nødvendigvis har gode engelskkunnskaper.

— Statoil skyver dermed ekstrakostnadene over på sine underleverandører. Det kan bli en økonomisk utfordring for små bedrifter, sier Simonsen.

— Statoil som statseid selskap burde være de siste som gikk til slike skritt, mener han.

Hva synes du om at Statoil krever engelsk fra sine norske leverandører?