Les også:

Statoil-styret mener den omstridte oljesandproduksjonen i Canada er helt nødvendig dersom man skal klare å dekke verdens økende energibehov, og ber aksjonærene stemme mot forslaget om å trekke selskapet ut av oljesand på generalforsamlingen 19. mai.

Det går frem av styrets kommentarer til forslaget, som ble lagt ut på Statoils hjemmesider denne uken. Her skriver styret at verdens energibehov kommer til å øke med 35 prosent de neste 25 årene, ettersom stadig flere folk bringes ut av fattigdom og trenger tilgang til energi.

— Det er styrets vurdering at oljesand og andre såkalte ukonvensjonelle energiressurser er nødvendige bidrag til å løse verdens energiutfordringer, heter det i brevet.

Motstanderne av oljesandutvinning slakter imidlertid påstanden.

— Det er helt feil å si at verden er avhengig av verdens mest skitne energi. Det er det snart bare Statoil-styret som tror på, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

- Fullt mulig uten oljesand

  • Vi er veldig uenige i den tolkningen av verdens energisituasjon. Det er også FNs klimapanel, og ganske mange andre. Det er kommet flere rapporter det siste året som viser at det er fullt mulig å dekke verdens energibehov ved hjelp av fornybar energi og energieffektivisering, sier rådgiver i Greenpeace, Martin Norman, til Aftenposten.no.

De to viser til at en rykende fersk rapport fra FNs klimapanel som konkluderer med at verden kan få dekket 80 prosent av sitt energibehov fra fornybare kilder som sol, vind, vann, og biomasse innen 2050, dersom politikerne setter i gang de riktige tiltakene. Og da har ikke rapportforfatterne sett på tiltak som kan få ned energiforbruket i rike land.

Miljøorganisasjonen WWF la også nylig frem en rapport som viser at verden på sikt kan få dekket hele sitt energibehov ved hjelp av fornybar energi og energieffektivisering.

- Teknologisk mirakel

Men det finnes også andre rapporter som støtter opp om Statoil-styrets syn. I sin siste store gjennomgang av den nåværende og fremtidig energisituasjonen i verden, spår det internasjonale energibyrået IEA at produksjonen av oljesand vil øke i årene frem til 2035 - selv hvis verden skulle ha klart å få på plass en forpliktende avtale om å kutte klimagassutslippene så mye at den globale oppvarmingen begrenses til maks to grader.

Norman understreker at IEA har satt som forutsetning for spådommen at man innen 2020 har funnet opp og tatt i bruk teknologi som gjør at utslippene fra oljesandproduksjon blir minimale.

  • Det er strengt tatt ingen som tror på at denne typen teknologisk mirakel skal skje så kjapt, sier han.

Ansvarlig og positiv

  • Statoils vurdering er at verden kommer til å trenge energi fra mange ulike energikilder, og at Canada med verdens nest største gjenværende oljeressurser er en del av det, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil til Aftenposten.no. Han understreker at han uttaler seg på vegne av selskapet, og at styrets uttalelse står på egne ben.

- Men kan ikke verden klare seg uten akkurat denne energikilden?

  • Vår vurdering er at dette vil være en del av den fremtidige energimiksen i verden. Da er det vår oppgave å utvikle dette på en ansvarlig og positiv måte, sier Pedersen.

Han understreker at Statoil har satt seg som mål å kutte utslippene fra oljesandproduksjonen med rundt 40 prosent, så de kommer ned på gjennomsnittnivået for oljeproduksjon i Nord-Amerika innen 2025.