Statkraft og det svenske skogbrukskonsernet Södra opplyste torsdag morgen at de har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap som har som målsetting å etablere framtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare.

Avtalen innebærer at Statkraft kjøper opp selskapet Södra Cell Tofte AS som eier industriområdet der den tidligere cellulosefabrikken på sørspissen av Hurumlandet i Buskerud ligger.

Avtalen innebærer at Statkraft overtar alle aksjene i Södra Cell Tofte AS. Samtidig oppretter Statkraft og Södra Cell Toftes eier Södra et nytt biodrivstoffselskap der Statkraft skal sitte med 51 prosent av aksjene, mens Södra skal ha 49.

Alle de 295 ansatte mistet jobben da kampen om fortsatt drift ved cellulosefabrikken endte med nedleggelse da de svenske eierne ikke fikk inn gode nok bud på fabrikken i fjor sommer. Nedleggelsen vakte sterke reaksjoner både i lokalmiljøet og i regjeringskontorene.