Kraftkonsernet på Kokstad er det desidert mest verdifulle selskapet i Hordaland. Statkrafts aksjepost på 49,9 prosent er derfor for stor til at noe annet norsk kraftselskap kan kjøpe den alene. Dette åpner både for private og utenlandske eiere i BKK.

Konserndirektør i helstatlige Statkraft, Stein Dale, som er nestleder i BKKs styre, bekrefter at de vurderer salg av den store aksjeposten. Han sier at initiativet kom fra BKK.

— Så har Bergen kommune bedt om en tilbakemelding på om Statkraft kan være villig til å vurdere eventuelle mulige industrielle løsninger, som kan innebære at Statkraft trer ut av eierkretsen, sier Dale.

Eiermøte i morgen

Konsernsjef Atle Neteland avviser at BKK har tatt initiativ til noe som gjelder salg av aksjer i eget selskap.

— Eierspørsmål overlater vi til eierne, sier Neteland, som håper han blir orientert om den videre prosessen.

Den første avklaringen om hva Statkraft vil gjør med BKK-aksjene kan komme i morgen, når de 17 kommunene som eier til sammen 50,1 prosent av aksjen skal ha eiermøte.

Svært få av de sentrale aktørene ønsker å si noe som helst om den gedigne aksjehandelen som det nå jobbes med.

Les også: Et salg vil bety milliarder i gevinst

Statkraft ville ha alt

Det som imidlertid er kjent er at Statkraft i mange år var interessert i å overta hele BKK. Da kunne Statkraft redusert den store virksomheten på Kokstad til et lite avdelingskontor, samtidig som selskapet ville fått enda mer makt i kraftmarkedet.

Dette har Statkraft etter hvert gitt opp. Bergen kommune og de øvrige eierkommunene vil beholde kontrollen på Vestlandet og har så langt nektet salg.

Når Statkraft nå har snudd og i stedet vurderer å selge, er det fordi de trenger i størrelsesorden 90 milliarder kroner til sine samlede investeringer i utlandet. Disse kraftprosjektene baserer seg på vann, gass, vind, sol og bioenergi og foregår i Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Italia, Tyrkia, Chile og Peru.

Politisk nei

Politikerne vil ikke tilføre Statkraft mer egenkapital for at selskapet skal risikere disse på store utenlandske energiprosjekter. Statkraft selv vurderer imidlertid disse prosjektene som så lønnsomme at de nå vurderer å selge aksjer i store regionale kraftselskaper her hjemme. Og den største aksjeposten heter BKK.

Et slikt salg vil i realiteten kreve regjeringens velsignelse. Men det blir neppe noe politisk problem ettersom Stortinget i fjor begrenset privates muligheter til å eie mer enn en tredjedel av slike kraftselskaper.

Etter det BT forstår vil Statkraft heller ikke selge uten at det skjer i forståelse med Bergen kommune som nest største eier.

Vingeklippet selskapet

De to store eierne, Statkraft og Bergen kommune, har vært opptatt av at BKK ikke bruker sine enorme inntekter på satsinger utenom kjernevirksomheten.

De har fryktet tap og lavere utbytte på kort sikt, mens administrasjonen opplever dem som kortsiktige eiere som ikke ville være med å utvikle selskapet.

Den siste konflikten enten med at BKK ble vingeklippet og måtte selge bredbåndsvirksomheten sin.

Striden mellom selskapet og dets største eiere går fortsatt langs de samme linjene. Det er neppe grunn til å tro at BKK-ledelsen vil være lei seg dersom Statkraft nå velger å selge seg ut. Bergen kommune derimot vil være opptatt av at nye eiere også har fokus på kjernevirksomhet og utbytte, slik Statkraft har hatt.

Synspunkter? Del dem med leserne her.