Den årelange striden mellom utbygger Ole B. Rakners firma Byggutvikling (senere Kehm), Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland fortsetter.

Gikk til retten

Uenigheten har sitt utspring i at blokkene ble reist før alle nødvendige godkjenninger var gitt av Bergen kommune. Kommunen mente at Rakner hadde bygget ulovlig og for stort. Leilighetene var da solgt og tatt i bruk. Folk bodde der, til tross for at de ikke hadde nødvendige tillatelser.

Kommunen bestemte at den øverste etasjen i den ene blokken og halve etasjen i den andre blokken måtte rives. Rakner klaget til Fylkesmannen, men fikk ikke medhold.

Han mente at rivingsvedtaket var ugyldig og gikk til rettssak. Tingretten fant feil i Fylkesmannens vedtak i 2006, men ikke i det endelige vedtaket.

I 2006 og 2009 fattet Fylkesmannen vedtak i saken, og var enig med kommunen i at byggene var for store. Nå har også Rakner tapt for Fylkesmannen i lagmannsretten.

Klage skal behandles

— Vi har fattet to vedtak i saken i 2006 og i 2009. Gulating lagmannsrett har gitt oss fullt medhold i at vi har hatt kompetanse til å fatte disse vedtakene. Resultatet er at øverste etasje i den ene blokken og cirka halve etasjen av den andre blokken ikke er tillatt, sier Rune Fjeld, assisterende fylkesmann.

- Blir toppetasjene i de to blokkene nå revet?

— Utbygger klaget kommunens rivningsvedtak inn til oss. Det ble så lagt til side, i påvente av at domstolen skulle si sitt. Nå er dommen klar, og vi skal vurdere klagen, svarer Fjeld.

Rakners firma Kehm AS må dessuten betale 340.000 kroner i saksomkostninger. Det har ikke lyktes å få kommentar fra hans prosessfullmektig. Dommen er ikke endelig, og kan ankes til Høyesterett.

Inngikk forlik

Rakner har tidligere sagt at det er umulig å gjennomføre deler av rivingsvedtaket i Svartediksveien.

I 2010 inngikk Raknes forlik med 15 av leilighetseiere og kjøpte tilbake leilighetene som ble solgt i 2005.

Forliket var konfidensielt, men saksøkerne skal ha måttet dekke sine saksomkostninger, men fikk tilbud om tilbakekjøp for samme sum i tillegg til et pålegg på 10 prosent.

Synspunkt på saken? Si din mening her.