Resultatforbedringen fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) steg fra 53 milliarder kroner i første halvår 2010 til 65 milliarder kroner etter samme periode i 2011, og utgjør en økning på 23 prosent.

Driftsresultatet for SDØE etter første halvår 2011 ble 66,2 milliarder kroner mot 53,7 milliarder etter samme periode i 2010. Driftsinntektene var på 92,7 milliarder kroner, opp fra 78,3 milliarder kroner etter samme periode i fjor.

Produksjonen av olje og NGL (flytende petroleum) falt med 13 prosent i andre kvartal i år og totalt 12 prosent etter første halvår. Produksjonen av gass falt med 26 prosent i første halvår i år, alt sammenlignet med samme periode i fjor.

Årsaken til produksjonssvikten er blant annet større vedlikeholdsaktiviteter og at eldre felt begynner å produsere mindre olje. Etableringen av nye felt som Gjøa og Vega har i noen grad demmet opp for produksjonsfallet.

Samtidig mener administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro — det statlige aksjeselskapet som drifter SDØE - at styrkingen av prisene på olje og gass har sammenheng med en endret markedsbalanse samt økt oppmerksomhet om energiforsyning til Europa i lys av kjernekraftkatastrofen i Japan. Også en økende aksept for gassens klimamessige fortrinn spiller en rolle. (©NTB)