En overgangsordning kommer på plass i statsråd fredag. Den har en ramme på 30 milliarder kroner fram til 1. juli. Etter det skal ordningen bli permanent, med en enda større ramme etter behov.

— Dette er et av mange tiltak for å trygge norske arbeidsplasser. Vi har hele tiden sagt at vi skal møte det økonomiske tilbakeslaget med handling. Vi er beredt til å handle igjen, men dette var nødvendig å sette i gang nå, sier Stoltenberg.

Finansuro

Det statlige organet vil stå for eksportfinansieringstilbudet i Norge med innlån fra statskassen. Ordningen skal tilby kundene både offentlig støttede lån og lån til markedsrente.

Statlig støttede eksportkreditter er viktig i finansieringen av norsk kapitalvareeksport, spesielt i tider med uro i finansmarkedene og få alternative finansieringskilder.

— I en slik situasjon er det viktig at staten sørger for stabile rammebetingelser for norske eksportbedrifter, sier Stoltenberg.

Dagens ordning er organisert gjennom det norske instituttet for eksportfinansiering, Eksportfinans, en felles institusjon mellom bankene og staten. Det er Eksportfinans som fram til 1. juli skal administrere den nye statlige ordningen.

- Trygg og forutsigbar

— Regjeringen mener at eksportbedriftene best kan sikres med en statlig ordning. Særlig i den uroen vi nå har i internasjonal økonomi er det viktig at finansieringen er trygg og forutsigbar, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri sier at den nye statlige ordningen er en nødvendig robust og solid ordning.

— Ti, femten prosjekter er i dag i en helt akutt, desperat finansieringssituasjon. Nå kan de få en eksportgaranti, og det er helt nødvendig, sier Sunde.