Riksmekler Kari Gjestebybekreftet klokken 22.00 at arbeidsgiverne i det statlige lønnsoppgjøret omsiderhar kommet med et økonomisk tilbud.

Hun sier at meglingen nå gårinn i sluttfasen. Derfor regner hun med å megle ut over natten, i stedet for åta pause til lørdag morgen.

— Men det kan fortsatt ta tid,sier hun.

Når hun begynner å se helhetener det tid for å legge frem en skisse. Den må godkjennes av hver enkelt av defire fagorganisasjonene og av staten som arbeidsgiver, før streiken avblåses.