• Skaper optimisme i hele bergensregionen, sier begeistret ordfører.

I dag åpner bioteknologiselskapet Biomega og morselskapet Marine Products landets største fabrikk for foredling av restråstoff fra laks på Skaganeset i Sund kommune.

— Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Da trenger vi bedrifter med evne og kunnskap til å satse langsiktig innen nye områder i marin sektor. Biomega er et eksempel på en fremtidsrettet satsing som vi ønsker mer av, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, ifølge en pressemelding.

Hun står for selve åpningen klokken 11.30 i dag - med rundt 100 gjester til stede.

Dobler kapasiteten

Fabrikken på 2500 kvadratmeter har en investeringsramme på bortimot 130 millioner kroner og representerer Norges største satsing på marin bioraffinering.

Biomega har de siste årene hatt betydelig vekst. Resultatet for 2010 endte på 15 millioner kroner før skatt av en omsetning på 63 millioner kroner.

— De gode resultatene har gitt oss muligheten til videre satsing. Produksjonskapasiteten i vår gamle fabrikk var sprengt. En ny og større fabrikk som legger til rette for videre ekspansjon har vært helt nødvendig for videre utvikling. Den nye fabrikken medfører en dobling av produksjonskapasiteten, bedre produksjonsfasiliteter, ny teknologi og nytt utstyr, sier daglig leder i Biomega, Ola Flesland, ifølge pressemeldingen.

Nasjonalt pilotsenter

Også ordføreren i Sund er begeistret:

— Biomega har vært en inspirasjonskilde til et prosjekt vi har gående sammen med fylket, UIB, Business Region Bergen og marint næringsliv. Målet er å få etablert et nasjonalt pilotsenter for fôrteknologi og marin bioprosessering på Skaganeset. Satsingen til Biomega har skapt interesse og optimisme i hele bergensregionen, sier ordfører Ove Bernt Trellevik.

FORNØYDE: Daglig leder i Biomega, Ola Flesland (t.v.), og daglig leder i Marine Bioproducts, Harald Hagen.
BIOMEGA