Saken som Miljøverndepartementet har reist mot Hempel for å unngå foreldelse av kravet, kommer opp i Nordhordland tingrett i september i år.

2,4 millioner kroner

I juni i fjor vedtok Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) et refusjonskrav på 2,4 millioner kroner mot Hempel. Det skal dekke kostnadene med giftopprydningen som Klif fikk i iverksatt på Monopol Hempels gamle fabrikkområde på Florvåg i 2009.

Hempel AS, med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon, påklaget refusjonskravet fra juni 2012 til Miljøverndepartementet.

Nå har Miljøverndepartementet gitt Klif medhold i kravet som går ut på at Hempel skal betale kostnaden på 2,4 millioner kroner.

Rekordhøyt PCB-innhold

Undersøkelser i 2008 avslørte at fabrikkområdet på Florvåg der det tidligere ble drevet maling— og lakkproduksjon var så forurenset at det kunne være helsefarlig for mennesker å oppholde seg der. Noen steder var konsentrasjonene av miljøgiften PCB blant de høyeste i Norge.

I opprydningsaksjonen ble 2400 tonn sterkt forurenset masse fjernet og levert til godkjent mottak. 121 tonn var så forurenset at de ble vurdert som farlig avfall.

Det danske selskapet Hempel AS er morselskap til bedriften som i 1983 kjøpte opp og fusjonerte med Monopol Maling- og lakkindustri som siden 1918 hadde drevet produksjon på stedet. Fabrikken ble nedlagt i 1991.

Flere rettsrunder

Miljøvernmyndighetene og Hempel har tidligere gått flere runder i rettssystemet i forbindelse med pålegg om å undersøke forurensningen av området.

Høyesterett slo i mars 2010 fast at et morselskap kan være ansvarlig etter forurensningsloven. Det ble ikke lagt avgjørende vekt på at morselskapet tok over driften etter at mye av forurensningen hadde pågått.

- Uvanlig

Seksjonssjef Marit Ruge Bjærke i Klif sier at det er sjelden at krav om opprydning skaper slik konflikt som på Florvåg.

— I farten kommer jeg bare på to andre slike saker om forurenset grunn, den ene i Hedmark, den andre i Telemark.

Fellesnevneren i alle tre sakene var at situasjonen var så alvorlig at det hastet med å få ryddet opp og at det var strid om hvem som hadde ansvaret.

— Strid om ansvaret gjorde at vi ble nødt til å gripe inn, for å hindre at det skulle gå for lang tid, sier Marit Ruge Bjærke.