Stangeland Investment solgte mandag aksjer for til sammen 43,7 millioner kroner i Bergen Group ASA.

Investeringsselskapet eies av Nina, Bente og Torunn Stangeland, mens Magnus Stangeland er styreleder.

Etter salget sitter Stangeland Invest igjen med en eierandel på 34 prosent i det maritime industrikonsernet. Med dagens aksjekurs er denne eierposten verdsatt til 207 millioner kroner.

Samtidig har investeringsselskapet Spring Capital kjøpt aksjer i Bergen Group tilsvarende 9,9 prosent av aksjene.

Totalt eier Spring Capital aksjer for 19,9 prosent, men denne eierandelen vil øke til 33,1 prosent dersom Spring Capital får innløst et konvertibelt obligasjonslån til Bergen Group i aksjer.

Spring Capital vil da nesten ha kontroll over like mange aksjer i Bergen Group som Stangeland-familien.

Magnus Stangeland har havnet i politiets søkelys for sine økonomiske disposisjoner.

I morgen begynner bedragerisaken mot tidligere stortingsrepresentant Stangeland, og tidligere parlamentarisk leder for Høyre, Anders Talleraas.