Både omsetning og resultater gikk i været. Det er spesielt forretningsområdene skipsbygging og teknologi som leverer gode resultater i første kvartal.

Omsetning og resultat innen offshore er påvirket av sent ankommet boreplattform til Hanøytangen, mens de øvrige områdene i konsernet leverer som ventet. Ordrebeholdningen ved utgangen av kvartalet for hele gruppen var 6,3 milliarder kroner.

Både hovedeier og styreformann Magnus Stangeland og konsernsjef Pål Engebretsen er godt fornøyd med både hva de ansatte leverer og resultatet som er oppnådd.

Bedre kontroll gir bedre tall – Resultatfremgangen i konsernet er en følge av bedre prosjektstyring, koordinering og kontroll i systemet, sier Engebretsen.

Han forventer en videre positiv utvikling.

– Forventninger om en omsetning i størrelsesorden fem milliarder kroner i 2009 med en bedret driftsmargin sammenlignet med i 2008 har vi fremdeles, sier Engebretsen.

I tillegg til ordrereserven på 6,3 milliarder ved utgangen av første kvartal har vi fått ordrer på 2,8 milliarder med Trondheimsrederiet BOA Offshore. Disse er betinget av rederiets muligheter for å finansiere dem og styregodkjenninger.

Stoler på myndighetene På bakgrunn av medieomtaler knyttet til BOA-kontraktene sier Engebretsen.

– Vi har stor tro på at myndigheter og banker vil medvirke til at et selskap med så solid kompetanse og gode økonomiske resultater får nødvendig finansiering, ellers mister mye av deres tiltak troverdighet. Vi Bergen Group har meget god erfaring med BOA Offshore som langsiktig industriell aktør, sier Engebretsen.

Han legger heller ikke skjul på at dagens situasjon er utfordrende.

–Den globale uroen i finansmarkedene medfører fremdeles generell usikkerhet rundt markedsvekst og finansieringsmuligheter for prosjekter.

KAN SMILE: Magnus Stangelands Bergen Group gjør det bra, trass i finanskrisen.
KNUT STRAND (ARKIV)