— Jeg vil gjerne sende en hilsen til alle dem som har støttet meg. Det har holdt meg oppe i en vanskelig tid, sier Stangeland.

I lokalene til Bergen Group i Thormøhlens gate var det feiring etter kjennelsen i Borgarting lagmannsrett i dag.

Stangeland ble tidligere dømt i Oslo tingrett for grovt uaktsomt bedrageri. Han skulle sont 60 dager for å ha mottatt stortingspensjon samtidig som han hevet styrehonorar, lønn og hadde fri bil. Stangeland opplyste pensjonsstyret om disse ordningene, men ikke om beløpenes størrelse.

Han ble også dømt til å betale sakskostnadene for det offentlige på 100.000 kroner.

— Er det Bergens Tidende som ringer? Kom bort på kake, utbryter Stangeland når bt.no ringer.

- Tør ikke slippe jubelen løs

Litt kake kan saktens trenge etter eget utsagn.

— Jeg har blitt ti kilo lettere og 20 år yngre på en halvtime her.

Han håper det holder hele veien.

— Jeg tør ikke slippe jubelen helt løs før dommen er rettskraftig. Jeg har hatt så mange skuffelser underveis.

Stangeland sier han var forberedt på et annet utfall.

— Jeg var forberedt på alt. Men jeg håpet på dette. Nå skal jeg nyte det så lenge det varer. Det blir nyting denne uken!

Har preget ham

Vel fremme på kontoret er det feiring. Minst tre kaker er satt frem, alskens medier er på besøk, og i midten sitter Stangeland og suger på en solid karamell.

— Jeg har levd med dette i tre år nå. Det har vært tøft. Det som gjorde at jeg kom meg gjennom dette er at så mange har støttet meg, ikke minst familien, sier Stangeland.

Han takker også forretningsforbindelser, venner og naboer. Samt tilfeldige støttespillere han har truffet på de siste årene.

— Folk jeg ikke kjenner har stoppet meg på gaten i Bergen og fortalt at de støtter meg. Nå nylig var det en som kom bort på flyplassen og Singapore og ba meg stå på, sier han.

Han mener lagmannsrettens dom gjennoppreiser hans samvittighet og ære.

— Har du gjort noe galt i denne saken?

— Nei! Jeg har gjort ingenting galt. Jeg visste at dette systemet var komplisert. Jeg spurte Stortinget til råds, fikk det og søkte på bakgrunn av det de fortalte meg. Jeg handlet i god tro.

I begynnelsen av 2012 skal Anders Talleraas sin sak opp for retten. Stangeland håper lagmannsrettens dom får betydning også for hans sak.

Selvsikker

Den 70 år gamle tidligere stortingsrepresentanten for Senterpartiet fremsto som selvsikker før ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett.

— Mitt sterkeste kort er at jeg ble trodd i Oslo tingrett. Men det er en kortslutning fra sakens fakta til dommen i tingretten. Poenget er at jeg informerte Stortingets pensjonsstyre og fulgte de rådene jeg fikk. Da er det ikke mulig å konkludere med at jeg opptrådte grovt uaktsomt. Jeg ser fram til å få en ny vurdering, og jeg er klar, sa Stangeland til NTB .

— Ikke grovt uaktsom

Stangelands advokat Svein Aage Valen mener at Stangeland har gjort alt som kunne forventes av ham da han var i dialog med pensjonsstyret før utbetalingene startet.

— Denne dialogen foregikk ikke i et vakuum. Det er pensjonsstyret som setter premissene, sa Valen.

Han pekte dessuten på at Stangeland har betalt tilbake de 536.000 kronene som ble urettmessig utbetalt.

Partene er enige om sakens faktagrunnlag, inkludert vurderingen av at Stangeland ikke hadde rett på stortingspensjon etter 75-årsregelen - en ordning som varte fram til han fylte 65 år og gikk over på ordinær stortingspensjon.