— Jeg er lettet, og det kjennes veldig godt at denne tunge tiden nå er over, sier Magnus Stangeland (71) til bt.no.

Tøffe år

Han legger ikke skjul på at det har vært tøffe tider de fire siste årene.

— Jeg er samtidig glad for at jeg tok dette helt til Høyesterett. Nå er det blitt en prinsipiell dom, som kan hjelpe andre, sier Stangeland.

Han håper nå det vil gå bra for Anders Talleraas (H). Saken til Talleraas er utsatt i påvente av Høyesteretts behandling av Stangelands sak.

— Jeg tenker nå at jeg har tro på rettferdighet i verden og at det norske rettsystem er rettferdig, sier han.

- Litt utmattet

Det er god støtte fra venner og familie som har gitt ham krefter til å fortsette kampen i alle årene.

— Det som også har gitt meg krefter er at jeg selv har hatt god samvittighet og sammen med all støtten har dette holdt meg oppe, sier han.

Nå når denne saken er over skal Stangeland bruke energien sin på noe mer skapende.

— Jeg kjenner jeg er litt utmattet nå når det endelig er over, men nå regner jeg med at jeg vil få ny energi. Den vil jeg bruke til noe mer skapende frefor destruktive og nedbrytende tanker, sier han til bt.no.

Frikjent

Stangeland var tiltalt for å ha mottatt urettmessig mye i pensjon fra Stortinget, samtidig som han hevet fast lønn for konsulentarbeid, styrehonorar og hadde fri bil til en samlet verdi av 536.000 kroner.

I november ble han frikjent for grovt uaktsomt bedrageri i Borgarting lagmannsrett, etter å ha blitt dømt til 60 dagers fengsel i Oslo tingrett. Nå har Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke over lagmannsrettens frifinnende dom.

Høyesterett slår fast at Stangeland verken opptrådte grovt uaktsomt eller at han overtrådte bestemmelsen om grovt uaktsomt bedrageri, ettersom han ikke forledet pensjonsordningens sekretær.

Stangeland fikk fra sekretæren opplyst at verken inntekter av styrehonorar eller fordel av fri bil var relevant ved vurderingen av om inntektsgrensen var overtrådt.

Ble forkastet

«I en slik situasjon kan det etter Høyesteretts syn i alminnelighet ikke kreves at en pensjonssøker gjør ytterligere undersøkelser», heter det i avgjørelsen fra Høyesterett.

Høyesterett fant at det ikke forelå slike særligeomstendigheter som tilsa at Stangeland burde ha foretatt nærmere undersøkelser.

Påtalemyndighetens anke over lagmannsrettens frifinnende dom ble derforforkastet.