Et legeteam ved Haukeland stakk av med Hordalnd fylkeskommunes oppfinnerpris. De har utviklet en ny metode for å registrere hjerneaktiviteten på.

Fikk 75.000 kroner

Det fremgår i en pressemelding frå Hordaland fylkeskommune. Oppfinnelsen «Holberg score egg» er en unik metode og standard for å registrere hjerneaktiviteten.

Det er utviklet av leger ved Haukeland universitetssjukehus gjennom selskapet Holberg EEG AS.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen overrekte oppfinnerprisen under fylkestingets møte i Bergen tirsdag. Prisen er på 75.000 kroner.

— Nyttig for epilepsipasienter

Det er Harald Aurlien, Jan Brøgger, Svenn Krossnes, Emanuel Neto, Tom Eichele og Haakon Sjursen som har utviklet produktet. Dessuten har Aksel Mjøs, Dag Finne og Erik Flatmark bidratt til å kommersialisere det.

Ifølge fylkeskommunen er EEG en nevrofysiologisk måling og registrering av den elektriske aktiviteten i hjernen. EEG er nyttig for å diagnostisere og følge opp blant annet pasienter med epilepsi.

- Samarbeid enklere

Selskapet tilbyr et brukarvennlig og effektivt verktøy for å rettlede brukeren på internasjonalt anerkjent terminologi, og lagrer samtidig resultatene i en database.

De kan sammenlinges direkte, uavhengig av språket som er brukt til å omtale hjerneaktiviteten. Dette gjør internasjonalt samarbeid og forskning enklere. Det finnes ingen tilsvarende produkt på markedet, ifølge Hordaland fylkeskommune.