RUNE VALDERHAUG YVONNE ERDAL (foto)

 rune.valderhaug@bergens-tidende.no

Ni måneder etter at den åpnet, har 30.000 mennesker vært innom landets eneste elektroniske kirke. Nettkirken i regi av Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet har vært tilgjengelig på Internett siden februar i år. Et par tasteklikk på PC"en er alt som skal til for å søke Vår Herre på nettet. Og stadig flere gjør de nødvendige klikkene for å få sjelesorg, lese en kort andakt, si sin egen mening,snakke med nettpresten via E-post eller rett og slett få informasjon via E-postadressen: www.nettkirken.no. Hver uke er 1.500 mennesker innom. Det vil si vel 200 brukere daglig. Det er et besøkstall som de aller fleste norske gudshus må se langt etter. Leifsen regner med at tallet på nettkirke-brukere fortsatt vil øke etter hvert som stadig flere nordmenn kobler seg til Internett og oppdager at innimellom vanvittige mengder av informasjonssøk, nyheter, shopping og E-post, også kan finne en egen kirke med lys levende prester.

Moderne skriftestol -— Ja, dette har vært en suksess. Nettkirken er på mange måter blitt en moderne skriftestol, som dagens travle mennesker kan henvende seg til med det de har på hjertet og samtidig være anonyme. Men dette er en kirke uten personlig kontakt, prestens håndtrykk eller øyekontakt, sier Leifsen. Han er en av i alt fire norske prester som opererer fast på nettet for å stå til tjeneste om tro og tvil for de vel 200 menneskene som er innom hver eneste dag. To av disse prestene er bosatt i Norge, de to andre er sjømannsprester som betjener Nettkirken fra sine stasjoner ute i verden. Mange av brukerne er for øvrig nordmenn i utlandet.

På brukernes premisser Det var en utfordring fra databransjen som fikk Sjømannsmisjonen til å utvikle ideen om en egen kirke på nettet. Etter få måneders virksomhet, fikk Nettkirken en av databransjens internasjonale og ettertraktede priser for sin nyskapning. Og Leifsen er overbevist om at Nettkirken er kommet for å bli. -- Vi har hatt en jevn økning i kirkebesøket på nettet. Målet vårt er at Nettkirken skal være et sted for både informasjon, forkynnelse og dialog. Samtidig er det viktig at den fungerer på brukernes premisser, sier Leifsen. Alle som har spørsmål til presten, får personlige svar på E-post, og dialogen på nettet kan gjerne pågå over lang tid.

Ber om informasjon -- Hva snakker man med presten om på nettet? -- Vi har i hovedsak tre kategorier. Noen er ute etter ren informasjon. For eksempel kan en nordmann i Singapore koble seg på for å spørre om hvordan melder seg inn eller ut av Den norske kirke, eller hvordan man kan få giftet seg i utlandet. Andre er opptatt av tro og etikk, og da handler det om alt fra om man må gå i kirken for å være en kristen, om homofili er synd, eller om Maria virkelig var jomfru da hun fødte Jesus. -- Den tredje gruppen søker Nettkirken for å få personlig hjelp i når de sliter med troen eller er havnet i livskriser. Vi kommuniserer med alt fra mennesker som lider av ensomhet og sykdom til dem som opplever krise i ekteskapet. Alle som har konkrete spørsmål og oppgir sin E-postadresse, får svar fra en prest - vanligvis innen 24 timer, sier Leifsen. Nettkirken kan aldri erstatte den mer tradisjonelle kirken. Men den har allerede vist seg å være et godt tilbud til mennesker som av ulike årsaker ikke kan eller vil oppsøke en ordinær kirke der man treffer presten ansikt til ansikt. Leifsen synes det både er meningsfylt og krevende å være prest for mennesker han aldri ser eller kan ta i hånden. Til gjengjeld er dialogen på nettet kortfattet, direkte og poengtert.

Ingen begrensninger -- Selv om Internett ikke kjenner noen fysiske begrensninger, er det likevel klart at en kirke på nettet ikke kan bli noe annet en et begrenset tilbud til brukerne. Den blir aldri et møtested for personlig kontakt med medmennesker, man finner ikke noe nært kristent fellesskap, og fremdeles kjenner man ingen teknologi der kirken kan forvalte sine sakramenter -- nattverd eller dåp -- via nett. Derfor kan ikke Nettkirken bli noe annet enn et supplement til en ordinær menighet, sier Leifsen. Men likefullt er Nettkirken et viktig satsingsområde for Sjømannsmisjonen. -- For oss er dette et forsøk på å nå ut til enda litt flere mennesker enn vi gjør gjennom vårt tradisjonelle arbeid på vegne av Den norske kirke. I en tid der bare fantasien setter grenser for hva man kan bruke Internett til, sover kirken i timen om den ikke er tilstede på nettet. Men samtidig er det vanskelig å være der, fordi premissene og den verden vi møter via Internett er så fundamentalt annerledes enn det man finner i den mer tradisjonelle verden, sier Leifsen.