— Det kan kanskje være fristende for enkelte å tenne på bilen og få mer ut av den gjennom forsikringen, enn de ville fått hvis den ble solgt, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon, som representerer forsikringsbransjen.

Aftenposten.no skrev forrige uke om bilbranner i Oslo. Politiet mistenker at 42 biler er blitt påtent de siste årene.

Men det er vanskelig å etterforske saker der bevisene brenner opp. Ikke én eneste av sakene er blitt oppklart. Natt til torsdag brant det igjen i to biler på Enerhaugen, og politiet mistenker at de ble tent på. Politiet mener at én av de tre hovedårsakene til påsatte bilbranner er forsikringssvindel.

Går mot 3600 bilbranner i år

Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser stadig flere bilbranner i Norge. I år går det mot et rekordår for antall bilbranner meldt til forsikringsselskapene.

Prognosen sier 3600 bilbranner, som vil være det meste som er registrert de siste ti årene. Siden 2001 har antall bilbranner økt med 13,8 prosent. Økningen siden bunnåret 2005 er på 38,4 prosent.

— Over tid er det en relativt klart økning, og vi tror noe kan skyldes økt forsikringssvindel, sier Osland til Aftenpostenl.no.

- Hvorfor tror dere det?

— Vi ser jo at det er en del forsikringssvindel knyttet til bil. Områdene der det avsløres mest svindel er bil og livsforsikringsordninger. Bilbrann er et område det er relativt lite avslørt svindel på, men mørketallene er store innenfor forsikringssvindel. En del av bilbrannene skjer på ganske avsidesliggende steder, og det er ikke så mange parkerte biler som begynner å brenne uten videre, sier han.

Betalte 208 millioner

Forsikringsutbetalingene etter bilbranner har også gått i været.

I 2001 betalte forsikringsselskapene ut 113 millioner kroner. I 2010 var tallet nesten doblet til 208 millioner (ikke justert for prisvekst).Etter årets første ni måneder er erstatningsutbetalingene 161 millioner kroner. Det er en økning på 7,2 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Osland understreker at det er stor usikkerhet knyttet til brannårsakene. Ifølge en rapport laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2009 var det en ”elektrisk årsak” til 22,3 prosent av bilbrannene som hadde blitt etterforsket de siste ti årene.

43,1 prosent av bilbrannene som har blitt etterforsket har ukjent årsak. Men kun 45,7 prosent av alle bilbrannene ble faktisk etterforsket.