Det verdensledende kjemikalietankrederiet med hovedkontor på Minde i Bergen hadde en stabil inntjening i tredje kvartal.

I årets første ni måneder har omsetningen gått noe ned, men driftsresultatet er snudd fra minus 20 millioner dollar i fjor til pluss 25 millioner kroner i år.

I tredje kvartal i år var driftsresultatet 23 millioner dollar mot minus 25 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Adm. direktør Jan A. Hammer venter en beskjeden økning i etterspørselen i fjerde kvartal.

— Vi venter at resultatet i siste kvartal 2013 for kjemmikalitank vil gi samme eller bedre resultat for tredje kvartal. For våre terminaler, med unntak av terminalen i Rotterdam, venter vi stabile resultater i fjerde kvartal, skriver Hammer i en børsmelding.

I meldingen skriver han at aktiviteten gjennom sommeren i kjemikalitank har vært tilsvarende som andre kvartal, både for kontrakts- og spotlaster.

Rederiet har bestilt fire nye gasskip med lastekapasitet på 17.000 kubikkmeter lastekapasitet, og strategien er å bli en betydelig aktør i gassmarkedet.

Hammer gleder seg over at amerikansk økonomi er på vei opp og at dollaren har styrket seg.

— Det er positivt for vår virksomhet.

Men han setter spørsmålstegn ved styrken i Kinas økonomi.

— En overdreven kredittvekst, økende gjeld i regionadministrasjonene og en svakere eksport har lagt demper på veksten vi har sett de to siste kvartalene.

Det er på denne bakgrunn Hammer legger til grunn en beskjeden økning i etterspørselen for Odfjells aktiviteter i fjerde kvartal.

Odfjell SE      
Tall i millioner dollar - pr. tredje kvartal
  2013 2012  
Driftsinntekter 882 916
Driftsresultat 25 -20
Resultat før skatt -4 -68
SPENT PÅ KINA: Odfjells adm. direktør Jan A. Hammer venter en beskjeden økning i fjerde kvartal. - Det store spørsmålet er styrken i Kinas økonomi, sier han.