• Det er ikke gitt at vi alltid kan skumme fløten, derfor er vi fornøyd med å seile trygt selv når markedet er dårlig.

Det sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore ASA. Han er fornøyd med selskapets regnskap for tredje kvartal, som viser et resultat før skatt på knapt 100 millioner kroner. Totalt for årets ni første måneder er resultatet 244 millioner.

— Det er først og fremst forsyningsskipssektoren som er utfordrende. I dag er det langt flere forsyningsskip på markedet enn det etterspørsel skulle tilsi. Neste år blir det enda flere, og for oss blir det en utfordring vi kommer til å hanskes med i 2013.

Meling er mer fornøyd med selskapets engasjement innen seismikk og subsea.

— Her er utsiktene lovende, og disse markedene ser ut til å bli sterke fremover, sier han.

- Hva er du mest fornøyd med så langt i år?

— Det er at vi klarer å holde en god driftsstruktur. Pr. tredje kvartal har vi for eksempel kuttet driftskostnadene med nesten 100 millioner kroner, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

I fjor måtte offshoreselskapet på Bømlo kostnadsføre tap på over 93 millioner kroner på valutaposter og derivater i tredje kvartal. Et solid driftsresultat endte dermed i et underskudd før skatt på 96,1 millioner kroner. Det er altså i år snudd til 99,4 millioner i overskudd i tredje kvartal.

Eidesvik Offshore ASA 2012 2011
Driftsinntekter 757 755
Driftsresultat: 248 147
Resultat f. skatt: 244 75
  • Tall i mill. kroner pr. 3. kvartal