- Den varierer veldig. Noen tror de skal få seg ny jobb, andre vet ikke hvor de skal ende opp, sier Anne Åsheim.

Hun leder Postcom, de postansattes fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her blir 79 ansatte overtallige de to neste årene. Mange som må slutte er godt opp i 50-årene, med lang fartstid i posten.

Posten og fagforeningene er enige om at ingen over 59 år skal sies opp. Posten bidrar også til å finne ny jobb for dem som må slutte. De som satser på finne seg ny jobb på egen hånd kan søke sluttpakke. Sluttpakkene varierer fra tre til 16 måneder, alt etter hvor lenge man har jobbet i posten.

Åsheim mener alderen ikke bør være et problem for dem som søker jobb utenfor posten.

- Hvis arbeidsgiverne har litt omløp i hodene sine, så vil de få en arbeidsstokk som er kompetent, lojal og omstillingsdyktig, sier hun.