— Dettemed oljen har tatt helt av. Alt dreier seg jo om den. Jeg er redd det kan blifor ensidig. Og den dagen det tar slutt våger jeg ikke å spå om, sier BirgerLandro (71).

Den pensjonerte forskalingssnekkeren har vært med på å bygge delerav basen på Ågotnes.

Alle eggene i en kurv

— Nordmennflest sitter nok med en magefølelse av at dette er for godt til å være sant. Ogmagefølelsen skal man ikke kimse med, sier økonomiprofessor Victor Norman.

Hanmener de helt dominerende oljeinvesteringene viser at vi har lagt alle eggene ien kurv, og at alle de andre eggene hives ut.

— Utenden ensidige satsingen på olje ville vi ikke hatt dagens høye velstand. Mensamtidig er det knyttet stor risiko til rikdommen vår, sier makroøkonom GunnarTorgersen hos Holbergfondene.

Hinsides lønnsnivå

Han viser til at lønningene i Norge, fratrukket prisstigninghar økt med 40 prosent siden 2000, mens de i Tyskland har stått stille.

— Vihar fått et lønnsnivå som er hinsides mye høyere enn andre land, og ikke erbærekraftig på sikt, slår Torgersen fast.

— Påsikt er det en fare for at vi er blitt for dyr, har priset oss ut, og ikke kanprodusere noe annet lønnsomt enn det som handler om olje.

Mer avhengig enn som så

Både Torgersen og Norman understreker at dette er en risikoNorge bevisst har tatt.

Torgersen tror også at oljeavhengigheten er større enn dettallene forteller.

— Jegtror den indirekte "sildringseffekten" til vårt øvrige næringsliv erstørre enn vi kanskje liker å tenke på, sier han.

VEKST: Birger Landro (71) har vært med på å bygge opp oljebasen på Ågotnes, der sønnen Steinar Landro (t.h.) er sjef for Aker Solutions' undervannsoperasjoner i Norge. Mens faren er bekymret for at vi er blitt for oljeavhengige, mener sønnen at Norge vil være konkurransedyktig i lang tid fremover.
ØRJAN DEISZ

Passerer 200 milliarder

250.000 personer jobber direktemed oljeutvinning, eller med å levere varer og tjenester til oljevirksomheten.Ifølge en rapport fra analyseselskapet Menon Economics tidligere i år erRogaland det største oljefylket, med 53.500 jobber. Hordaland er nummer to, med33.400 jobber.

Næringen kommer til å bli enda større. Neste år spårStatistisk sentralbyrå at investeringene på norsk sokkel vil passere 200milliarder kroner (se grafikk).

Kamp om arbeidskraften

Steinar Landro er sønn av forskalingssnekker Birger og stårmidt i oljeeventyret med å utvide staben i Aker Solutions i rekordfart. Han erleder for Aker Solutions sine undervannsoperasjoner her til lands, men er ikkelike bekymret som faren Birger.

— Deter klart at oljevirksomheten skaper et stort press i økonomien. Og det er kampom arbeidskraften. Dermed driver bransjen lønnsnivået opp. Samtidig er viinternasjonalt konkurransedyktige på kompetanse, og jeg tror vi blir det ogsåfremover om aktiviteten på norsk sokkel en dag skulle bli lavere, sier SteinarLandro.

oljeindustri vs fastlandsindustri.pdf

Harde tider

Pensjonist Birger husker at det var lengre mellom velstandenpå Sotra på 60-tallet.

— Jeghadde bil. Men det gikk jo gjerne 4–5 kilometer mellom hver gang du møtte enannen som kjørte. Nå står jo køen i kilometervis, konstaterer 71-åringen.

— Farener jo at alt blir for dyrt. Jeg bygde på hus 70-tallet for 100.000 kroner. Enenebolig med utleieleilighet. Den ville kostet 3–4 millioner i dag, sier BirgerLandro.

Uggen magefølelse

Victor Norman tror ikke den ensidige oljesatsingennødvendigvis er noe å bekymre seg for.

— Det forutsetter at norsk olje- og offshoreindustri faktisk erbest i verden, slik mange hevder. Og at vi virkelig er konkurransedyktiguavhengig av våre egne oljereserver og utbyggingen av disse.

Norman sitter likevel igjen med en følelse av at det liggermye flaks og naturressurser i det norske lønnsnivået, og at de høye lønningeneikke bare skyldes dyktighet.

Skulle hans følelser være riktig, vil det oljedominertenorske næringslivet risikere et mageplask når sokkelen begynner å bli tømt,eller oljeprisen faller dramatisk.

— Dahar vi puttet alle investeringene våre i noe som ikke har den storeavkastningen, sier NHH-professoren.

FU3D5021.jpg
Ørjan Deisz