Navn år Formue Inntekt Skatt
Liv Grete Skjelbreid Poiree 1974 0 0 0
Kari Traa 1974 0 76 144 12 107
Mons Ivar Mjelde 1967 740 362 914 277 406 286
Martin Andresen 1977 22 817 540 11 236 301 3 681 478
Trond Nymark 1976 30 857 47 053 11 935
Raymond Kvisvik 1974 0 635 045 285 128
Paul Scharner 1980 0 0 0
Frode Loftesnes 1973 0 241 024 82 537
Elise Huseklepp 1981 0 40 404 8 417