Spor av radioaktivitet i Europa

Det er påvist lave verdier av radioaktivitet i Tsjekkia og andre steder i Europa.