Det er politisk flertall i Bergen for å la Sparebanken Vest bygge nytt hovedkontor i Jonsvollskvartalet med 96 parkeringsplasser. Men resultatet av fylkesmannens klare holdning kan bli at hele prosjektet blir kansellert.

— Vi har brukt mye tid og ressurser på planene om nytt hovedkontor i Jonsvollskvartalet. Nå må vi snart komme videre. Ellers må vi begynne å planlegge andre alternativer, sier viseadm. direktør Jan Erik Kjerpeseth.

- Tar gjerne et møte

Tirsdag sendte byrådsleder Monica Mæland et brev til Sponheim der hun ber om «et snarlig møte hvor kommunen kan få diskutert denne viktige saken i et helhetlig perspektiv».

Det gjorde hun etter at fylkesmannen før helgen avviste kommunens ønske om et meglingsmøte i saken.

— Megling vil i realiteten si forhandlinger om fylkesmannens standpunkt. I denne konkrete saken har vi svart at det ikke er grunnlag for det. Det står fast, men vi tar gjerne et prat med Bergen kommune både om dette og andre ting, sier Lars Sponheim til BT.

  • På dette området iverksetter vi sterke føringer fra statlig hold. Bergen har valgt vekk å innføre tidsavhengige bompenger, som noen kaller køprising. Da må de godta desto sterkere trykk på en restriktiv parkeringspolitikk, legger han til.

- Nok p-plasser over veien

Sparebanken Vests opprinnelige plan var 245 parkeringsplasser i nybygget. I en revidert plan som ble lagt frem i sommer ble antallet redusert til 96, og den har fått støtte både i byrådet og av flertallet i komité for miljø og byutvikling.

Men fylkesmannen har fremmet innsigelse fordi han mener det ikke er behov for så mange plasser. Det er bakgrunn for kommunens ønske om megling.

Uten en omforent løsning med fylkesmannen, har ikke kommunen adgang til selv å godkjenne reguleringen. Da må den behandles i Miljøverndepartementet, som i hvert fall vil bety ny utsettelse.

Men Sponheim vil altså ikke fire.

  • Her er ikke rom for forhandlinger. Vi har sagt at det i Jonsvollskvartalet kan lages parkering for funksjonshemmede. Alle andre kan gå over veien, der det er nok av plasser.

- Haster å komme i gang

Dette er dårlig nytt for Sparebanken Vest, som ifølge Jan Erik Kjerpeseth er utålmodig etter å komme videre.

  • Vi er spredt på mange steder i dag, og det gir ikke optimal drift. Vi ønsker å samle alle bankens 400 ansatte pluss tilknyttede selskaper i et hus, både ut fra hensynet til kostnader og for å få bedre utnyttet den felles kompetansen.

Det er også planlagt et større konferansesenter. Banken mener et slikt senter krever et visst minimum av parkeringsplasser.

  • Kan det bli aktuelt å gå vekk fra hele prosjektet hvis dere får nei til de 96 parkeringsplassene?
  • Det er for tidlig å si i dag. Dette må styret avgjøre.

— Er dere begynt å se på alternativer?

  • Vi er begynt å tenke litt høyt. Blant annet ser vi på muligheten for å utvide i Kaigaten. Et alternativ kan også være å flytte all virksomhet til et nybygg utenfor sentrum. Men vi er ikke kommet så langt at vi er begynt å se på eventuelle tomtealternativer, sier Kjerpeseth.

Synes du banken bør få sine parkeringsplasser? Si din mening!