Tidligere i år ble det kjent at flere studenter ansatt ved opptakskontoret ved NHH hadde snoket i medstudenters karakterer.

Datasystemet ble ifølge studentavisen K7 Bulletin brukt til å finne «samarbeidspartnere til eksamener og prosjekter».

Suspendert og sparket

skriver samme avis at fire studentassistenter ble sagt opp som følge av karaktersnokingen.

— De som hadde gått utover sine tjenstlige behov ble først suspendert, deretter ble arbeidsforholdet avsluttet, sier Heidi Sund, leder av opptakskontoret.

Assistentene hadde skrevet under taushetserklæringer, men ettersyn og loggføringer ble aldri gjennomført.

Etter at studieadministrasjonen ble oppmerksomme på misbruket, ble det igangsatt en intern gransking.

- Viktig for studentene

Studieadministrasjonen har nå endret rutinene og tar regelmessige stikkprøver som følge av saken. Også ansettelseskontraktene er i større grad vektet på håndtering av sensitiv informasjon, skriver K7 Bulletin.

— Jeg synes det er bra at NHH tar dette alvorlig, og har tatt grep. Det er viktig for studentene å vite at denne sensitive informasjonen ikke blir misbrukt. Det er godt å se at hensynet til studentenes personvern blir ivaretatt, sier Dina Mikalsen, leder for Kjernestyret i Studentforeningen NHHS til avisen.

Til tross for misbruket, ønsker studieadminstrasjonen fortsatt å ansette studenter.

— Studentassistentene er avgjørende for oss i periodene der arbeidsbelastningen er stor. Vi er priviligerte som kan ansette blant Noregs fremste studenter, sier Sund.