Over to milliarder kroner ble betalt inn til individuelle pensjonsordninger i selskapet i 2012.

Adm. direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv mener politikerne bør stimulere pensjonssparing enda mer.

Månedlige trekk

— Det bør bli mer attraktivt å binde sparemidlene til man blir pensjonist, sier han.

Vandvik mener samfunnet vil tjene på at kommende pensjonister har en sunn og god økonomi, og foreslår nye regler som gjør pensjonssparing skattemessig gunstigere enn ordinær sparing.

— Stadig flere inngår avtaler om faste månedlige trekk for å kunne leve godt som pensjonist, sier han.

Flere med innskuddspensjon

Blant bedrifter som har tjenestepensjon for sine ansatte velger stadig flere innskuddspensjon.

I Nordea Liv er fordelingen nå 57 prosent av premieinnbetalingen til ordninger med innskuddspensjon og 43 prosent til ytelsespensjon.— Dette er et resultat av pensjonsreformen. Vi tror denne utviklingen kommer til å fortsette, sier Vandvik.

Tjener mer

Samlede premieinntekter for Nordea Liv økte i fjor med 1,5 prosent til nesten 8,5 milliarder kroner.

Resultat før skatt økte fra 406 til 510 millioner kroner.