Mens besteforeldre over hele landet er satt i sving for å passe på streikerammede barn, sparer kommunene store pengebeløp.

— Kommunene tenker nok at besparelsene er en positiv konsekvens av situasjonen, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

9,7 mill. per dag

I et forsøk på å regne ut hvor mye kommunene sparer, har han tatt utgangspunkt i Asker kommune. De har lønnsutgifter på 1,75 milliarder og 3 200 årsverk.

— Da koster en ansatt i snitt 550 000 kroner i året, og har 230 arbeidsdager. Asker kommune sparer da i snitt snautt 2400 kroner for hver streikende, hver dag, sier Holden til bt.no.

I Bergen kommune er 4.200 ansatte nå tatt ut i streik. Legges Holdens regnestykke til grunn, sparer Bergen kommune drøye ti millioner kroner hver eneste dag streiken pågår.

Professoren treffer svært godt med sine beregninger. Det bekrefter informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune.

Ettersom det har vært en gradvis opptrapping av streiken, har kommunen til og med onsdag 30. mai spart 24,4 millioner kroner i lønnsutgifter. Fra torsdag gjør dette tallet et byks.

— Nå er det 4200 ansatte i Bergen kommune som streiker. Det betyr at vi sparer 9,7 millioner kroner i lønnsutgifter hver dag streiken varer, sier Hille.

Kostnader også

På månedens siste dag har dermed kommunen spart 34,1 millioner kroner i lønnsutgifter. Fredag vil tallet ha økt til 43,8 millioner.

Hille understreker at streiken også medfører utgifter og reduserte inntekter for kommunen.

SFO- og barnehageregningene blir redusert for de foreldrene som har barn som rammes av streiken. Kommunen får også reduserte inntekter på byggesaksavdelingen. Det blir ikke gebyrer i kassen når de ansatte streiker. Dessuten blir det utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen. Pasienter som skulle ha vært tatt over av kommunen, blir liggende på sykehus. Dermed kan Helse-Bergen sende regning til kommunen som følge av dette.

- Syns nok det er leit

Professor Holden tror imidlertid kommunene syns streiken er uheldig og beklagelig.

— Kommunene syns nok dette er en lei situasjon, siden de ikke får ytt tjenester til innbyggerne slik de skal. De er nok også redde for at folk skal tro kommunen har et ansvar i streiken, sier han.

— Vi ønsker jo ikke denne situasjonen, og håper konflikten blir løst så fort som mulig, sier Eva Hille.

— Hvordan er pågangen på kommunens nettsider?

— Normalt har vi 10.000 mennesker innom nettsiden hver dag. Nå er tallet 30.000. Publikum søker informasjon, og vi legger inn ressurser for å innfri deres behov, sier Hille.