I regnestykket er også kostnadene Hordaland fylkeskommune har hatt med opprettelsen av Skyss og investeringer i nye bussanlegg regnet med.

— Dette er den endelige bekreftelsen på at det var riktig å konkurranseutsette kollektivtransporten, sier fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen (H).

— Etter startproblemer ser vi nå at bussdriften går seg godt til. I tillegg har vi fått nye universelt utformede busser. De er også mer miljøvennlige, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF).

- Ikke ideologi

Tom-Christer Nilsen mener at langvarige monopol gjør at driften blir ineffektiv.

— Dette er første gang er har gjennomført en omfattende anbudsprosess knyttet til kollektivtransporten. Slike konkurranser gjør at hver enkelt aktør i markedet snur alle steiner for å kutte kostnader og vinne anbudet.

Nilsen mener at anbudene ikke har gått utover de ansatte.

— I avtalene er det satt som krav at de skal være tilknyttet et av tariffområdene som er i denne bransjen. Sjåførene skal altså ha de samme rettighetene som de ellers ville ha hatt, sier Nilsen.

Han mener at de ville vært nødt til å revurdere beslutningen om konkurranse dersom det viste seg at en ikke fikk noen innsparinger.

— Dette handler om å drive effektivt og godt, og ikke om ideologi for oss, sier han.

- Hvor reelt mener du regnestykket er?

— Dette er en så reell sammenligning som en kan få. Vi fremskriver de avtalene som vi hadde tidligere og sammenligner med dem vi har i 2011. Dette er derfor et ganske nøyaktig regnestykke, mener Nilsen.

- Milliardinnsparing

Han understreker at dette også har betydning for de som bruker bussen.

— Realiteten er at vi sparer rundt en femtedel av de midlene vi totalt bruker på kollektivtransporten i Hordaland. I praksis betyr det at hver femte buss ville vært borte, uten konkurranse. Alternativt ville billettprisen blitt langt høyere, sier Høyre-toppen.

Nå er det kun to anbud som gjenstår før hele Hordalands kollektivområde er konkurranseutsatt. Det er anbudet for Bergen sentrum samt Bergen vest og øyene vest for Bergen.

— Ser vi over hele kontraktsperiodene som er syv år, vil vi få en milliardinnsparing, sier Nilsen.

Støtter du konkurranseutsettingen? Si din mening i kommentarfeltet under!