Dermed gjør banken et fullt tilbaketog når det gjelder antall parkeringsplasser for sitt nye hovedkvarter. I 2009 krevde banken 245 plasser. Nå nøyer banken seg med 24.

— Kritisk viktig

— Bankens prosjekterte senter for vestnorsk verdiskaping har sterke ambassadører både i byrådet og i næringslivet i regionen, men det uroer oss at uenigheten om hvilke føringer som skal gjelde for byggeprosjekter i Bergen synes mer fastlåst enn noen gang. For oss er tidsperspektivet i prosjektet kritisk viktig, og med revidert reguleringsplan forventer vi en snarlig avklaring i saken, sier Siren Sundland, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Vest i en pressemelding.

Dette betyr at banken aksepterer meklingsforslaget for parkeringsbestemmelser i sentrum som Fylkesmannen og byråd Lisbeth Iversen ble enige om i september i fjor.

Bystyret avviste meklingsforslaget i oktober, men Sparebanken håper de ved å akseptere meklingsforslaget får fortgang i byggeplanene.

Unngå forsinkelser

— For oss har det vært helt sentralt å sikre vårt prosjekt de samme rammebetingelsene som andre utbyggere, og selv om det ennå ikke er enighet om hva som vil være fremtidens parkeringsnorm for Bergen, velger vi å ta utgangspunkt i meklingsresultatet fra september for å unngå ytterligere forsinkelser, sier Sundland.

Det gjenstår å se om bankens aksept på de stramme parkeringsrammene fører til at spaden kan settes i jorden med det første. Fylkesmannen har uttalt at han ikke vil kunne godkjenne noen reguleringsplaner før kommuneplanen har vært til behandling i Miljøverndepartementet. Det kan ta flere år.

Foreslås snarvei

Fylkesmannen har uttalt at han vil kunne godkjenne de mange reguleringsplanene som ligger på vent dersom bystyret inntil videre aksepterer meklingsforslaget som gjeldende parkeringsnorm for sentrum.

Men et slikt vedtak har Fylkesmannen lovet å godkjenne planene innen få uker. Så langt har byrådspartiene Frp, Høyre og KrF nektet å akseptere løsningen.

Sparebanken Vest planlegger et nybygg på nærmere 30.000 kvm i Jonsvollskvartalet.

— Gjennom de siste tre årene har vi utviklet et sterkt prosjekt som vil kunne styrke både Finansbyen Bergen og ikke minst gi Jonsvollskvartalet et vesentlig løft, sier Sundland i pressemeldingen.