Banken nådde et resultat før skatt på 370 millioner kroner tredje kvartal i år, mot 303 millioner samme periode i fjor. Viseadministrerende direktør i banken, Jan Erik Kjerpeseth forklarer bedringen med en positiv utvikling i bankens ordinære drift.

Rente— og provisjonsinntektene økte, samtidig som bankkonsernets driftskostander ble redusert med 30 millioner kroner.

-Forskjellen mellom bankens renteinntekter og rentekostander (rentenettoen), økte med 25 prosent siden tredje kvarta i fjor. Det forklarer banken med en høyere prising av sine utlån og reduserte innlånskostnader, som følge av fallende pengemarkedsrente.

Nye krav

Kjerpeseth understreker at den økte inntjeningen er helt nødvendig for at bankens skal nå myndighetenes nye kapitalkrav.

Han er svært misfornøyd med de strenge og særnorske egenkapitalkravene som den rødgrønne regjeringen påla bankene rett for den gikk av.

Kjerpeseth mener at de nye kravene fortsetter å favorisere andre nordiske banker i forhold til de store norske banken.

Særnorske kapitalkrav

Banken er mer fornøyd med signalene fra den nye regjeringen hvor i vertfall Frp, som nå besitter Finansdepartementet, før valget uttrykte at de ikke ønsket seg særnorske kapitalkrav for norske banker.

Også bankens datterselskaper og tilknyttede selskaper bidro alle positivt til finanskonsernets resultat. Særlig er de fornøyd med utviklingen i Frende Skade, som nå har nådd en markedsandel på nesten 18 prosent for privatmarkedet i Hordaland. For hele landet er markedsandelen tre prosent.

Ved utgangen av tredje kvartal nådde banken en såkalt kjernekapitaldekning på 10,8 prosent.