— Vi regner med at det blir to renteøkninger i 2011, sier Bjerke til VG.

Med renteøkning mener han i denne sammenhengen et hopp på 0,25 prosentpoeng.

Bjerke tror den økonomiske veksten i land som USA, Tyskland og Sverige kan føre til dobbelt så mange rentehopp i 2012 som i år.

— Med den veksten vi ser i sentrale lands økonomi og i Norge, tror vi renten skal videre opp i 2012. Vi mener det vil kunne komme opptil fire renteøkninger neste år, sier han.

Det betyr en heving av Norges Banks styringsrente fra 2 prosent i dag til 3,5 prosent.

DnB NOR-sjef Rune Bjerke