Mandag la eiendomsmeglerbransjen frem sine prisprognoser for 2012. De tror på en økning på 4-6 prosent, adskillig mer forsiktig enn fjorårets prognoser.

— Det er mange faktorer som vil presse prisene opp i år, som økt befolkningsvekst, nær full sysselsetting og rekordlav boligrente. Men kombinasjonen økt boligbygging, den internasjonale uroen og Finanstilsynets innstramming med tanke på bankenes mulighet til å låne ut penger vil dempe prisveksten og gi en moderat prisøkning i 2012, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Christian V. Dreyer, til aftenposten.no

Kjølende effekt

NEF tror på en prisøkning på fire prosent i år, og det er særlig Finanstilsynets innstramminger som vil få en kjølende effekt på boligprisene.

Fra nyttår er det krav om 15 prosent egenkapital for å få lån til boligkjøp, mot 10 prosent tidligere.

— Dette vil ha en umiddelbar effekt på boligprisene. Mange førstegangsetablerere tvinges over på leiemarkedet, noe som vil føre til en betydelig økning i leieprisene. Dette vil ha størst effekt på småleilighetene, da de vil ha færre boligkjøpere, sier Dreyer.

Forutsetter nybygging

Prisveksten på fire prosent forutsetter at den positive trenden i nybyggingen av boliger fortsetter i 2012. Men selv om boligbyggingen har tatt seg opp, vil det fortsatt være et stort press i boligmarkedet i bynære strøk, og NEF forventer derfor at prisveksten her blir større enn gjennomsnittet, mens den vil bli noe lavere i utkantstrøk.

Eiendomsmeglerbransjen tror også at prisveksten vil bli tatt ut i første halvdel av året, som i 2011. ## - Ikke like intenst

— 2011 har vært et spesielt år, med kraftig prisvekst i første halvår. 2012 kommer også til å bli et hyggelig boligår, men ikke så intenst som i 2011, sier Terje Buraas, styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff).

Eff forventer en moderat prisøkning på 4-6 prosent i 2012. — 2012 blir et veldig spennende år, og særlig spennende blir det å følge konsekvensene av Finanstilsynets skjerpede krav til egenkapital for førstegangskjøperne. Vil dette bli den tapte generasjonen som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, undrer Buraas.

Større usikkerhet

Usikkerheten er større enn på lenge på grunn av finansuroen i Europa. Nå smitter den også folks fremtidstro. Norske familiers tro på egen økonomi ett år frem i tid sank i november. Det er også flere som vil selge bolig før de kjøper enn tidligere. Det viser ferske tall fra BoligMeteret, en forventningsundersøkelse som Prognosesenteret gjennomfører hver måned for EiendomsMegler 1. Mens de fleste tror på uendret rente, øker andelen som regner med økt arbeidsledighet. Den økende usikkerheten slår ut i en økende andel som vil selge bolig før de kjøper.

Det er nå nesten halvparten som svarer at de vil selge bolig først. Når flere selger bolig før de kjøper, bremser farten i markedet.

Husholdningenes forventninger til utvikling av boligprisene viser et markert fall siden oktober. Det er klart færre som tror på høyere boligpriser der de bor om 12 måneder. Andelen som tror på lavere boligpriser har også økt.

Ikke bygget nok

Kombinasjonen av lav boligbygging og høy befolkningsvekst de siste årene, kan være en av faktorene som har bidratt til høy vekst i boligprisene i år. Det skriver Birgitte Hovdan Molden i Norges Bank i en kommentar om beregninger av boligbehovet i Norge. Siden 2007 har økningen i antall husholdninger oversteget antall fullførte boliger, og forskjellene har økt. Spesielt i 2010 var forskjellene store. Da ble 17.832 boliger fullført, mens antall husholdninger økte med nær 31.000. Det er særlig i de mest sentrale strøkene ble det bygget færre boliger enn økningen i antall husholdninger.

Boligbyggingen er i år på vei opp igjen, men det er fremdeles et stykke igjen for å møte etterspørselen. Det vil ifølge Hovdan Molden bli ferdigstilt nærmere 20.000 boliger i 2011, men det vil samtidig bli i overkant av 30.000 nye husholdninger.

KJØLES NED: En mer moderat prisøkning spås for boligmarkedet i 2012.
Scanpix