61 prosent av nettbrukerne mellom 18 og 24 år i 30 land hadde lastet ned musikk fra nettet ved utgangen av 2000, ifølge en rapport fra det internasjonale analyseselskapet Ipsos-Reid (IR). Til sammenlikning var det samme tallet for året før 53 prosent. Studien, basert på 7.688 nettbrukere verden over, inkluderer både gratis nedlasting og online-kjøp.

Muligheten for omforming av gratis musikktjenester til betalingstjenester er gode, ifølge en annen global rapport. Nettsalg av musikk vil nå en omsetning på 9,7 milliarder dollar, eller omlag 90 milliarder kroner, innen 2006. Dette tilsvarer nær 21 prosent av det totale musikkmarkedet, sier undersøkelsen fra Informa Media Group (IMG).

Studien estimerer at det totale musikksalget vokser med 26 prosent, til 46,5 milliarder dollar, i denne perioden. Nord-Amerika vil lede an i nettsalget, med en andel på 54 prosent av den globale omsetningen. Europa og Stillehavs-Asia følger etter med henholdsvis 25 og 18 prosent, ifølge IMG.

Eldre nettsurfere laster også ned mye musikk, ifølge IR. 29 prosent av brukerne mellom 35 og 54 år, og 16 prosent av brukerne over 55 år lastet ned musikk i fjor. De ivrigste musikknedlasterne finnes i Canada og Taiwan, hvor 76 prosent av brukerne mellom 18 og 24 hadde hentet musikk på nettet, skriver CNET News.(Origo)