• For mange er dette en så sjelden sjanse at man ikke kan la den gå fra seg, sier eiendomsmegler Kenneth Aadland.

Tanks Skole blir trolig lagt ut for salg på nyåret, etter at flertallet i fylkesutvalget torsdag ga fylkesrådmannen fullmakt til å akseptere bud på minst 90 prosent av prisantydningen, det vil si over 22,5 millioner kroner.

Den 157 år gamle skolen skal legges ned og flyttes til den nye Amalie Skram videregående på Nygårdstangen.

Salget skal endelig avgjøres i fylkestinget 11. desember.

Flere har tatt til orde for at bygningsmassen bør brukes til kulturformål. Teater, barnehage og nynorsk kultursentrum har vært blant forslagene, og i BT fredag lanserte sentrumsprest Atle Moe ideen om å samle Kirkens ulike administrasjoner i Bergen der.

Men fylkesrådmann Paul M. Nilsen har sagt at hans oppdrag er å selge til høystbydende.

— Jeg håper på mange interessenter som presser prisen opp, sier han.

Megler: - En uslipt diamant

Eiendomsmegler Kenneth Aadland tror ikke dét blir noe problem. Han blir overrasket om budrunden ikke ender et godt stykke høyere enn prisantydningen på 25 millioner kroner.

— Vi er relativt trygge på at det er kjøpere på meget høyere nivå, sier Aadland, som er daglig leder i Proaktiv Eiendomsmegling.

— Dette er en sjelden vare med 2,5 mål midt i Bergen og en eiendomsmasse på over 3000 kvadratmeter. For mange er dette en så sjelden sjanse at man ikke kan la den gå fra seg, sier Aadland, og legger til:

— Fellesnevneren for denne kjøpegruppen er at de har erfaring, kapital og ikke minst en forståelse for hvilken uslipt diamant dette er.

Tom Jørgensen, daglig leder i Privatmegleren, mener det er vanskelig å uttale seg om prisnivået uten å vite alle forutsetningene for salget.

— Bygget trenger garantert vesentlige oppgraderinger, men min umiddelbare reaksjon på et sentrumsbygg som verdsettes til 7750 kroner pr. kvadrameter, er at det er lavt, sier han.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Men etter å ha regnet på tallene, får han et noe annet syn. Jørgensen anslår at bygningene kan ha et oppgraderingsbehov på mellom 32 og 48 millioner kroner, og en verdi på 65 til 85 millioner kroner som ferdig rehabilitert og utleid næringseiendom.

Med de forutsetningene vil kjøper i beste fall havne 28 millioner i pluss, i verste fall over åtte millioner i minus.

Gjennomsnittsscenarioet gir ti millioner kroner i pluss.

— Jeg mener avkastningen på en slik investering må være rundt 15 prosent, altså ti millioner kroner. Så det er ikke sikkert taksten på 25 millioner kroner er lav, selv om det umiddelbart kan se slik ut, sier Jørgensen.

Men han understreker:

— Skulle det være mulig å gjøre om eiendommen til boliger , vil jeg si at prisen er veldig lav.

- Får gjort lite med tomten

Fylkeskommunen har hyret inn Fana Sparebank Eiendom som eiendomsmegler. Thor Torgersen, som er ansvarlig for salget, sier at skolen trolig blir lagt ut for salg på nyåret.

— Det er mange måter å regne på. Hadde man fått brukt tomten til å bygge næring eller bolig, ville den hatt betydelig verdi. Den store latente verdien her er tomten, men den får man sannsynligvis ikke gjort noe med, sier han.

Vernerestriksjonene i området begrenser trolig kjøperens spillerom til de tre bygningene som allerede står der i dag. De har et stort oppgraderingsbehov.

I takstrapporten heter det at «bygningene generelt har eldre standard og skader», og det vises blant annet til fuktskader, store setningsskader og store skjevheter i gulv, vegger og tak.

«Det må påregnes omfattende rehabilitering dersom byggene skal brukes videre. [...] Generelt er det eldre standard, mye slitasje og skader,» heter i det takstrapporten.

— Man får en betydelig kostnad ut over det å kjøpe skolen, sier Torgersen.

ÆRVERDIG: Den 157 år gamle skolen sett fra domkirkeplassen. FOTO: ARKIV