— Sist vinter hadde vi ekstremvær, det var både svært tørt og svært kaldt. Vi regner med at det er 90 prosent sjanse for at kommende vinter blir både mildere og våtere enn sist. Da er sannsynligheten også stor for at vi får lavere strømpris, sier Svenn Halvard Rognås, leder for sikringshandel i BKK.

Hans kollega, Stein Erik Iversen, som er seksjonssjef for krafthandel, peker på at Norge er del av et nordisk og europeisk kraftmarked. I våte år har Norge behov for å eksportere kraft store deler av tiden, i tørre år er det motsatt. Prisen på for eksempel kull, gass og kjernekraft har derfor stor betydning for den norske kraftprisen.

— Fra 2003 steg kullprisen mye, og det presser også strømprisene oppover, sier han.

95 øre med nettleie og moms

Rognås' prognose om lavere strømpris hvis vi får høyere temperatur og mer nedbør enn sist vinter forutsetter at svenskene produserer kjernekraft i tråd med de planer de har oppgitt.

— I gjennomsnitt for hele vinteren har vi da beregnet at prisen på strømmen i vårt område vil ligge på ca. 95 øre pr. kilowattime (kWh). Dette vil være spotpris pluss elavgift, nettleie og moms, men uten påslag fra den enkelte leverandør, sier Rognås.

I BKK sin prismodell inngår blant annet kostnadene ved å produsere kraft basert på vann, kull, gass, vind og kjernekraft, dessuten forbruksdata, 70 års værhistorikk og overføringskapasiteten til utlandet.

- Svært god magasinfylling

Toril H. Christensen, leder for analyseavdelingen i BKK Produksjon, understreker at usikkerheten er stor.

— Den er størst på lengre sikt. Forbruket styres primært av sesong og temperatur, mens produksjonen styres dels av nedbøren her i landet, dels av nabolandenes produksjon både av kjernekraft av vindkraft. Vi følger nøye med vinden både i Danmark og Tyskland hver dag, sier hun.

— Prisen er styringsmiddelet vårt. For lav pris gir for høy produksjon, med risiko for tomme magasiner. For høy pris gir for lav produksjon, med risiko for flomtap hvis magasinene går fulle, sier Rognås.

BKK er del av det området NVE regner som Vest-Norge (NO5), og her er fyllingsgraden høyest i landet med rundt 76 prosent denne uken. I BKK regnes 80 prosent som det ideelle i begynnelsen av vinteren.

— Magasinsituasjonen til BKK er svært god sett i forhold til det lave tilsiget vi har hatt, med lite nedbør i første halvår og lite snøsmelting, sier Erik Spildo, seksjonssjef for produksjon.