Senterpartiet er ilagt en bot på 200.000 kroner for brudd på bokføringsloven.

Det har Økokrim opplyst i dag.

Styret går fri

I tillegg har Økokrim ilagt partiets tidligere generalsekretær Ivar Egeberg en bot på 50.000 kroner for medvirkning til de samme forholdene. Egeberg sier til NTB at han godtar forelegget.

— Jeg aksepterer Økokrims vurdering av at dette er brudd på bokføringsloven, noe jeg har medvirket til. Det må jeg forholde meg til, sier Ekeberg.

Han sier at han er glad for å være ferdig med saken, og for at den har fått sin avslutning.

— Ut over det velger jeg å ikke legge sterke følelser i dette, sier han.

Også en ekstern kommunikasjonsrådgiver er ilagt en bot på 50.000 kroner for å ha utferdiget eller medvirket til utferdigelse av fem av fakturaene.

Men styret i Senterpartiet har ikke vært delaktig ved utformingen av fakturaene, skriver Økokrim. Dermed blir ikke partileder Liv Signe Navarsete personlig straffet i saken.

Ført feil

DN avslørte i fjor høst at partiet utstedte fakturaer til kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft på henholdsvis 500.000 og 200.000 kroner. Partiet har senere betalt tilbake pengene. Pengene ble utbetalt som støtte til «Prosjekt Fornybar Energi». Partiet mottok pengene før valgkampen i 2009.

Pengene skulle være prosjektstøtte, men ble oppført som «andre inntekter» i årsregnskapet.

Økokrim skriver i en pressemelding at Senterpartiet utferdiget eller medvirket til at det ble utferdiget ni fakturaer som ikke hadde korrekt eller fullstendig innhold.

Finanstilsynet ga kraftig kritikk til revisoren som reviderte Senterpartiets regnskap. Finanstilsynet avdekket flere mangler i regnskapet som revisor burde ha reagert på, og særlig i forbindelse med pengene fra Eidsiva Energi og Troms Kraft.

Sp betaler

  • Senterpartiet tar Økokrims avgjørelse om å gi partiet et forelegg på 200.000 kroner på største alvor, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete til NTB

Hun sier at partiledelsen tar ansvar for de feilene som er gjort i saken. Navarsete informerte fredag sentralstyret i partiet.

— Arbeidsutvalget er innstilt på å vedta forelegget, sier Navarsete.

Hun sier at saken har vært krevende for partiet, og at Sp har byttet revisor og gått gjennom rutiner og retningslinjer for å sikre at lignende hendelser ikke skjer på nytt.