Det finnes politikere som tjener bedre enn ordføreren i Os, men dette er folk som henter pengene sine andre steder fra. Bergens-ordfører Herman Friele (bildet) er i særklasse med sine 11,4 millioner kroner i inntekt og 62 millioner i formue.

Lommerusk

For Friele er ordførerlønnen på vel 670.000 kroner for lommerusk å regne. Friele tjener penger på kaffe og hyttetomter han, ikke på å svinge klubben i bystyret.

Fjell-ordfører Jan Utkilen (bildet) har også høyere nettoinntekt enn Søviknes. Utkilen tjente i 2004 netto nær 1,2 millioner kroner. Halvparten stammer imidlertid fra Utkilens jobb som kommunelege i Øygarden en dag i uken og fra legevaktkjøring.

— Det er vaktene som trekker inntekten opp, konstaterer Utkilen.

— Hva krever mest, legegjerningen eller ordførervervet?

— Det blir omtrent likt, sier Fjell-ordføreren med et smil.

Fett i fylket

Terje Søviknes, derimot, tjener gode penger på politikken. I 2004 hadde han en nettoinntekt på 913.000 kroner. En god sum av inntekten stammer fra fylkespolitikken, der Søviknes er leder for Frps 13 mann store gruppe. For det innkasserer Søviknes en halv fylkesordfører-lønn. I tillegg får han en kvart fylkesordførerlønn for å sitte i fylkesutvalget.

I andre enden av skalaen finner vi Osterøy-ordfører Kari Foseid Aakre . Hun hadde i 2004 en nettoinntekt på 257.000 kroner.

- Ikke lønnen som trakk

Å gå fra lærerjobb til å bli ordfører innebar et kraftig lønnskutt for Aakre:

— Jeg var klar over det før jeg sa takk. Det var ikke lønnen som lokket for så si det slik.

Ordførerlønnen i Osterøy hadde nemlig stått på stedet hvil siden 1991. Det er nå rettet på, forteller Kari Aakre, som i år får 540.000 kroner i godtgjøring.

— Det er solid lønnshopp?

— Ja, men såpass bør det være. Før vi justerte godtgjøringen til ordfører, tjente både etatsledere og rektorer mer enn ordføreren. Da er det bare de som ser seg råd til det som kan gå inn i politikken, sier Kari Foseid Aakre.