Ifølge en rapport fra analyseselskapet Gartner hadde Sony Ericsson i tredje kvartal i år 6,7 prosent av verdensmarkedet for mobiler, en økning på 0,5 prosentpoeng fra kvartalet før. Nokia økte sin markedsandel enda mer, fra 31,9 til 32,6 prosent.

Årsaken til Sony Ericssons fremgang er ifølge Gartner en svært sterk etterspørsel etter konsernets telefoner med kamera og utstyr for musikkavspilling. Disse er så populære at Sony Ericsson har problemer med å produsere nok mobiler til å dekke etterspørselen.