Det er Økokrim som har ilagt det problemrammede riggselskapet boten i forbindelse med forhandlinger om salg av en rigg til Seadrill høsten 2012.

Frederik Wilhelm Mohn kom i søkelyset fordi han som stor aksjonær hadde fått informasjon om det mulige salget av riggen «Songa Eclipse» til en pris på 620 millioner kroner.

Anmeldt

Først ble Mohn anmeldt for innsidehandel, men Økokrim henla saken. Spørsmålet dreide seg om Frederik Wilhelm Mohn satt på informasjon han hadde fått som innsider i selskapet da han kjøpte Songa-aksjer for 12 millioner kroner den 19.oktober i 2012. Da salget av riggen ble kjent tre dager senere steg aksjekursen i Songa med inntil 26 prosent på det høyeste. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling, men Mohn har innrømmet at det var et feil tidpunkt å handle aksjer på, samtidig som han var glad for at saken ble henlagt.

Foretaksbot

Frederik Wilhelm Mohn hadde ingenting med forhandlingene å gjøre, men hadde likevel ifølge forelegget fått informasjonen fra styreformannen i Songa, Jens A. Wilhelmsen.

Nå er det selskapet som straffes fordi det unnlot å informere Frederik Wilhelm Mohn om at han var ført opp på listen over innsidere i Songa. I tillegg skal de ha gitt innsideinformasjon til flere personer som ikke ble ført opp på listen over innsidere. De skal også ha brutt reglene for når lilster over innsidere skal føres opp, tidspunkter for når personene fikk informasjonen manglet i tillegg til en begrunnelse for hvorfor disse hadde fått de sensitive opplysningene.

Songa Offshore skal ha innrømmet de faktiske forhold og ilegges en foretaksbot på 1,3 millioner, men får strafferabatt på 300.000 dersom de velger å vedta forelegget