Rundt bybanestoppet i sentrum koker det en onsdag ettermiddag. Påstigende og avstigende passasjerer står som sild i tønne.

- Dette er et veldig godt reisetilbud, sier Atle Ulvesæter. Han har vært på møte i sentrum og skal hjem til Fantoft.

- For meg passer dette perfekt. Jeg slipper å ta med bilen og lete etter parkeringsplass.

Ulvesæter er ikke den eneste som fyller opp buss og bane, for hordalendingene reiser stadig oftere kollektivt, og særlig øker det i Bergens-området.

- Det er to hovedårsaker til dette. Bybanens popularitet steg ytterligere etter at det i høst ble enda hyppigere avganger. Dessuten har de nye stamlinjene vi etablerte fra 3. oktober virkelig slått an. Svært mange fikk et bedre busstilbud fra denne datoen, sier Oddmund Sylta.

Flere avganger

De nye stamlinjene er linje 2 Birkelundstoppen-Strandkaien, linje 3 Sletten-Støbotn, linje 4 Flaktveit-Varden og linje 5 Åsane terminal-Lønborglien-Vadmyra. I oktober fikk disse linjene nye busser og flere avganger.

Også de nyopprettede, tverrgående bussrutene er blitt populære, som for eksempel gjennom Steinsviken og linje 12 fra Montana til Oasen.

Skyss har fått litt ros, men mest ris etter de store bussomleggingene de siste par årene. De ferske passasjertallene tyder likevel på suksess.

Det er særlig etter endringene i oktober at vi virkelig har fått flere til å reise med oss. Det gleder oss, sier Sylta.

- ** Forsiktig anslag**

Det er ikke ukomplisert å beregne trafikkveksten. Den blir målt i antall påstigninger. De store ruteomleggingene gjør at flere enn før bytter buss underveis. Disse passasjerene kan bli talt flere ganger. Likevel er Skyss trygg på at veksttallene er til å stole på.

- Vi regner med at økningen på 12,4 prosent er nøkternt beregnet. Vi har i all fall ikke tatt for godt i, sier Oddmund Sylta, og understreker at de har brukt samme tellemåte som i landet for øvrig.

Færre biler i sentrum

I selve bykjernen har biltrafikken gått ned med 2,5 prosent det siste året, men ellers gjennom bompengeringen har den økt med tre prosent. Det betyr at kollektivveksten ikke har ført til at folk lar bilen stå.

- Hvor er markedsandelene tatt fra?

- Antakelig fra alle typer transportmidler, også fra dem som går og sykler. Vi vet at det langs bybanetraseen nå er enklere og mer forutsigbart å reise kollektivt enn tidligere, sier fylkesordfører Tom-Christer-Nilsen.

Pengejakt

Han vil bruke den markante kollektivveksten for alt den er verdt i jakten på 550 millioner statlige belønningskroner til å bygge kollektivtilbudet ytterligere ut.

Hordaland fylkeskommune og Skyss har et langsiktig mål om å øke antall kollektivreisende med 50 prosent i perioden 2005 til 2020. - Vi har tatt et bra jafs nå, og det blir spennende å se fortsettelsen, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta.

For SVs samferdselspolitiker og bybanepådriver Tom Skauge er trafikktallene fra Skyss som musikk i ørene.

- Men vi skal huske på at økningen kommer fra et tall som i utgangspunktet var altfor lavt. Vi har fortsatt en lang vei igjen å gå, sier han.

Skauge er imidlertid klar på en ting:

- Skysstallene bekrefter at Bybanen er en knallsuksess, og at det haster med å finansiere banen videre til Flesland og å komme i gang med planarbeidet for den videre utbyggingen til Fyllingsdalen.

Gratulerer fylkeskommunen

- Vi har ofte hatt diskusjoner og til dels kritisert fylkeskommunen for håndtering av kollektivtrafikken. Men dette resultatet er det all grunn til å gratulere dem med, sier byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF).

Han mener tallene viser at det gjør seg gjeldende en skinneeffekt. Publikum reiser mer kollektivt når reisen går på skinner. – Dette handler om hyppige avganger, om at banen alltid er i rute og at man slipper å stå i kø. Noen kaller dette en somletrikk, men faktum er at Bybanen går mye raskere enn bussen i rushtrafikken.

Atle Ulvesæter bruker i Bybanen hver dag, men han har merket seg at den ofte er full.

- Jeg bekymrer meg litt for fremtiden. Kapasiteten må opp når Bybanen skal gå like til Lagunen, sier han.

Bruker du kollektivtilbudet oftere? Si din mening under!